Show simple item record

dc.contributor.authorWith, Anne-Lise
dc.date.accessioned2019-10-14T14:49:00Z
dc.date.available2019-10-14T14:49:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-096-8
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622070
dc.description.abstractDette forskningsprosjektet handler om veiledning av første års studenter etter modellen og verdigrunnlaget i ForVei, som praktiseres ved flere læresteder for høyere utdanning. ForVei er forberedende veiledning og ble initiert ved NTNU i 2008 utfra erfaring med at overgangen fra videregående til studier, er utfordrende efor mange av ulike årsaker. Tanken er at et lavterskeltilbud som ForVei vil kunne styrke studentenes bevisst om egne ressurser og føre til økt motivasjon for og mestring av studiene. I prosjektet «Studentforberedende veiledning: et spørsmål om motivasjon, mestring og studiekvaliitet», er 11 førsteårs studenter fra studiet Internasjonale studier m/historie og 8 første års studenter på studiet Pedagogikk, veiledet utfra ForVei - modellen og ForVei sitt verdigrunnlag MSHRL: møtt, sett, hørt, respektert, likt. Dette er prosjektets empiriske grunnlag. Referater fra veiledningssamtalene er gjengitt med tematiske stikkord til slutt og sammenlignet med henblikk på de ulike studiene. Prosjektet omfatter en grad av ‘forskning’ på egen praksis, derfor har veileders selvrefleksjon også fått plass i teksten. Karriereveiledning tematiseres i prosjektet, det ble naturlig utfra en del av samtalene. Teoretiske perspektiver fra karriereveiledning er anvendt på empirien flere steder i teksten. ForVei - prosjektet ble supplert med veiledning av en fokusgruppe på studiet Film - og fjernsynsvitenskap (FFV), som et biprosjekt. Det var ønskelig å prøve ut gruppeveiledning som karriereveiledning på eget fag. Selv om dette av praktiske årsaker ikke var mulig å fullføre, falt valget likevel på å ha det med, for å supplere med nok en mulighet innen veiledningsfeltet i høyere utdanning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;1/2019
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleStudentforberedende veiledning - et spørsmål om motivasjon, mestring og studiekvalitet: Et forskningsprosjekt ved HiL (Hinn) om ForVei - forberedende veiledning og karriereveiledning for første års studenternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal