Show simple item record

dc.contributor.authorPrestrud, Ingrid Mæhlum
dc.date.accessioned2019-10-23T07:56:26Z
dc.date.available2019-10-23T07:56:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623843
dc.description.abstractMasteroppgaven tar utgangspunkt i sykehuslederes erfaring og opplevelse av heltidskultur blant sykepleiere. De lederne jeg intervjuet hadde et ønske om at alle sykepleiere skal tilbys heltidsstillinger, og flertallet av lederne tror at det i løpet av 5 år vil blir flere sykepleier i heltidsstillinger. I intervjuene med lederne kom det tydelig frem at ikke alle sykepleiere ønsker å arbeide heltid. Dette begrunnes med at heltid er lite forenlig med privatlivet. Sykepleieres private behov for tilpassede arbeidstider imøtekommes i utstrakt grad av lederne, men dette gjør det samtidig vanskelig å oppnå en heltidskultur i avdelingen. Ledere opplever at årsakene til deltid er todelt. Noen sykepleiere ønsker frivillig deltid mens andre arbeider ufrivillig deltid. Dette innebærer at ledere må forhold seg til at sykepleiere har ulike ønsker, og dette krever mer av lederne ved utarbeiding av turnus og arbeidsplaner. Ledere tror at sykepleiere må belage seg på å jobbe oftere helger for å kunne arbeide heltid. Et dilemma med økt helgejobbing er at dette ikke anses som et rekrutteringstiltak mente flere av informantene. Forskning viser til at det er krevende å arbeide tredelt turnus i 100% stilling, samtidig arbeider de deltidsansatte mer ubekvem arbeidstid enn de i hele stillinger. Dette fordi ekstravakter i mange tilfeller er på kveld, netter og helger. Gjennom arbeidet med intervjuene av ledere og lesning av empiri, fikk jeg en forståelse av at partene ikke samarbeider tilstrekkelig i etableringen av heltidskultur. Dette fører også til at ledere i Sykehuset Innlandet HF har vanskeligheter med å nå målene til Helse Sør-Øst RHF, om heltidskultur, men at de er lojale til de føringer som kommer. Styrende dokumenter fra stortinget og helt ned til Helse Sør-Øst RHF påvirker etableringen av heltidskultur i de enkelte sykehusene. Overordnede avtaler som tariffavtaler og arbeidsmiljøloven har også innvirkning for etablering av heltidskultur. De overordnede styringsdokumentene, og kravet om effektivitet styrer mer enn kravet om faglig forvarlighet, slik jeg ser utfordringen med etablering av heltidskultur. Min mening er at det foreløpig ikke har fulgt med «bruksanvisning» på etablering av heltidskultur, noen som krever kompetente ledere. Det er viktig at ledere på ulike nivå samarbeider og har de samme målene. Ledere er forskjellige, men med felles retningslinjer skal ikke sykepleieren være avhengige av hvilke leder man har for å tilbys økt stillingsbrøk. Ledere har et stort ansvar i forhold til arbeidsplassens kultur og hele Sykehuset Innlandet HF sine mål og visjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie av lederes arbeid med heltidskultur i sykehus.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record