Show simple item record

dc.contributor.authorLønningdal, Karl Henrik
dc.contributor.authorNordmoen, Martin Torblaa
dc.date.accessioned2019-10-23T11:23:37Z
dc.date.available2019-10-23T11:23:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623929
dc.description.abstractDenne studiens formål er å avdekke hvordan lederstiler påvirker medarbeiderdrevet innovasjon og hvordan leder-medarbeiderrelasjonen medierer dette forholdet. Dette vil hjelpe ledere og organisasjoner om hvordan best legge til rette for-, støtte opp om- og utnytte medarbeidernes innovasjonspotensial. Studien benytter seg av to kontrasterende lederstiler: myndiggjørende ledelse og direkte ledelse. Myndiggjørende ledelse kjennetegnes som en relasjonsorientert lederatferd hvor det legges særlig vekt på å skape gode rammebetingelser for autonomi. Direkte ledelse er en kontrollerende og oppgaveorientert lederatferd hvor det legges særlig vekt på prestasjoner og belønning. Det antas at myndiggjørende ledelse vil ha en positiv sammenheng med medarbeiderdrevet innovasjon og leder-medarbeiderrelasjonen. Direkte ledelse antas å ha en negativ sammenheng med medarbeiderdrevet innovasjon og leder-medarbeiderrelasjonen. For å svare på hypotesene, benyttet studien kvantitativ data fra 315 respondenter innen en organisasjon i norsk banksektor. Dataen ble analysert i Stata ved hjelp av koonfirmerende faktoranalyse, strukturell likningsmodellering og medieringsanalyse. Studien består av fire konstrukt: myndiggjørende ledelse og direkte ledelse er eksogene konstrukt. Ledermedarbeiderrelasjon er et medierende konstrukt. Medarbeiderdrevet innovasjon er et endogent konstrukt, og består av tre subkonstrukt. Resultatene indikerer at myndiggjørende ledelse har signifikant positiv sammenheng med medarbeiderdrevet innovasjon og leder-medarbeiderrelasjonen. Direkte ledelse har signifikant negativ sammenheng med leder-medarbeiderrelasjonen, men ikke medarbeiderdrevet innovasjon. Medieringsanalysen viser at leder-medarbeiderrelasjonen medierer fullt sammenhengen mellom myndiggjørende ledelse og medarbeiderdrevet innovasjon. Ledermedarbeiderrelasjonen har en indirekte effekt på sammenhengen mellom direkte ledelse og medarbeiderdrevet innovasjon. Dette impliserer at ulike lederstiler har ulik sammenheng med medarbeiderdrevet innovasjon, og at leder-medarbeiderrelasjon kan mediere denne sammenhengen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleLedelse, relasjoner og innovasjoner : En kvantitativ tverrsnittstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record