Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Unn
dc.date.accessioned2019-11-12T12:59:04Z
dc.date.available2019-11-12T12:59:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627963
dc.description.abstractTema i denne masteroppgaven er samarbeid om vurdering av elever med spesialundervisning i ungdomsskolen. Oppgaven tar for seg pedagogenes samarbeid for å sette standpunktkarakter for elever som får deler av undervisningen i et fag som spesialundervisning. Tema belyses gjennom intervjuer av faglærere og spesialpedagoger. Jeg har benyttet kvalitativ semistrukturerte intervju som metode i møte med informantene. Informantene er fire pedagoger fra ungdomsskole som har ansvar for spesialundervisning og ordinær undervisning på 10. trinn. Formålet med oppgaven har vært å få større innsikt i hvordan ordinær- og spesialpedagogisk vurdering sammenfattes til en standpunktkarakter på 10. trinn. I den sammenheng er samarbeid satt i fokus for å belyse organisering, metoder og vurderingskriterier. Funnene i avhandlingen kan tyde på at det mangler systematiske føringer fra ledelse og gode organiseringsstrukturer for å oppnå et optimalt samarbeid. Dessuten viser funnene at det kan oppstå usikkerhet på hvordan en helhetlig vurdering av elever med kombinert vurdering skal utføres. De viktigste resultatene omhandler pedagogenes roller i samarbeidet, samt innhold i vurderingen i forbindelse med setting av standpunktkarakter. Informantene opplever en del dilemmaer i tilknytning til vurdering i møte med foresatte og overgang til videregående skole. Dessuten trekker de frem en del dilemmaer knyttet til kompetanse, både innenfor spesialpedagogikk, men også innenfor det enkelte fag. Konklusjonen i studien indikerer at det kan være behov for avklaring av pedagogenes roller i vurderingsarbeidet. Det kan se ut som informantene har et ønske om å avklare hva vurdering innebærer når de skal samarbeide om ordinære vurderingskriterier og spesialpedagogisk vurdering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleStandpunktkarakter for elever med spesialundervisning : en umulig mulighet? SPE 3006,nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record