Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Tor
dc.contributor.authorTeigen, Håvard
dc.coverage.spatialOppland, Norgenb_NO
dc.date.accessioned2019-11-27T09:37:42Z
dc.date.available2019-11-27T09:37:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-128-6
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630705
dc.descriptionOppdragsgiver: Oppland Fylkeskommunenb_NO
dc.description.abstractDette er, så langt vi kjenner til, et av få prosjekt som konsentrerer seg om tilbudssiden i fritidshusmarkedet. Prosjektet setter søkelys på fritidshus i fjellområdet. Prosjektet Fritidsboliger som vekstimpuls har følgende konkrete delmål: • Samle og systematisere eksempler på og erfaringer med verdiskaping, lokale leveranser og innovasjon som utnytter fritidsboligmarkedet som vekstimpuls i ulike deler av fjellområdet • Analysere hvordan fritidsboliger har påvirket nærings- og befolkningsutvikling i kommunene i Fjellområdene • Kartlegge og analysere hvordan arbeidskraften utvikler kunnskap og kompetanse og hva som kjennetegner destinasjonene som lærende og kunnskapsoverførende økonomier. • Vise hvilke faktorer som hemmer og fremmer nyskaping rettet mot fritidsboligmarkedet • I samarbeid med grunneiere, næringsliv og det offentlige drøfte nærings- og planleggingsstrategier som er effektive for å utvikle den lokale økonomien. • Drive aktiv formidling av kunnskap opparbeidet i prosjektet til relevante aktører grunneiere, næringsliv, kommunene, destinasjonsorganisasjonene mv.) i hele fjellområdet, og til det nasjonale og internasjonale forskningsmiljøet. Utbygging av fritidsboliger er den største næringen i mange deler av fjellområdene, og økt kunnskap om hvordan dette markedet kan utnyttes og utvikles bedre for lokal verdiskaping støtter direkte opp under hovedmålsettingen for utviklingsmidlene for fjellområdene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;21/2019
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOpplandnb_NO
dc.subjectvekstnb_NO
dc.subjectfjellområdernb_NO
dc.subjectrurale områdernb_NO
dc.titleFritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber120nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal