Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Olav B
dc.date.accessioned2020-01-27T13:01:50Z
dc.date.available2020-01-27T13:01:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638089
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoengnb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet som en avslutning på masterstudium i offentlig ledelse og styring (MPA) som startet opp på Rena høsten 2015. Problemstillingen i masteravhandlingen er hvordan fungerer økonomistyring i kommuner, hvilke roller spiller den. Bakgrunnen for studien har vært å få en bedre bevisstgjøring gjennom å undersøke hvordan økonomistyringen foregår i min egen kommune, Austrheim. Videre har formålet vært å sammenligne økonomistyringen i Austrheim kommune med relevant teori, både tradisjonell økonomistyring og alternativ økonomistyring. Målet har vært å finne ut om man kan gjøre ting annerledes for å få til en bedre økonomistyring. I studiet er også tatt med analyse og anbefalinger til tiltak over de ulike avdelingene i Austrheim kommune som konsulentselskapet Bedre organisasjon har kommet fram til. Når det gjelder metode og gjennomføring er dokumentgjennomgang brukt for å innhente fakta. Intervjuer er også brukt. De som er intervjuet er et utvalg av ledere som arbeider i Austrheim kommune. Intervjuguiden ble sendt ut på forhånd. Metoden som her er brukt er innsamling av kvantitative data. Formålet med disse intervjuene har vært å skaffe en bevisstgjøring og informasjon om lederenes syn på styring av økonomien i Austrheim kommune. Resulatet av studiet viser at kommunen bør bli bedre på virksomhetsstyring og bruke en form for balansert målstyring i sitt styringssystem. Austrheim kommune bør fortsette med å bruke budsjett. I tillegg bør det kjøres prosjekter på de avdelinger der man sliter økonomisk. Målet er en mer effektiv og rasjonell drift av kommunen og følgelig en bedre framtidig økonomistyring.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This master’s thesis is written as an termination of my masterstudium in MPA. I started this MPA at Rena in autumn 2015. The problem in my master’s thesis is how does the financial Management functions in the municipality and what role does it play. The background of my study has been to get a better awareness throught a survey of how the financial Management functions in my own municipality, Austrheim. Furthermore the purpose has been to compare the financial management with relevant theory, both traditional financial Management and modern corporate governance. The aim has been to find out if we can do things in a different way to achieve a better financial Management. In the study there are also analycises and recommendations for measures over the different departments in Austrheim where the company “Bedre organisasjon” has done their analyzes. Regarding the methodes and implementations is document review used to gather facts. Interviews have also been used. Those who are interviewed are a selection of leaders who work in Austrheim municipality. The interview guide has been sent out to them in advance. The method which is used here is to collect quantitative data. The purpose with these interviews have been to get an awareness and informations about the leaders view on economy management in Austrheim munipiciality. The result of my study shows that the municipality must be better to use corporate governance and use a sort of balanced target management in their control system. Austrheim municipality must continue in using budget. In addition projects must been used to analyce the departments which we struggle financially. The aim is a more efficient and rational operation of the munipiciality and a better financial management.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdokumentanalysenb_NO
dc.subjectDocument Analysisnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectøkonomistyringnb_NO
dc.subjectEconomic Managementnb_NO
dc.titleHvordan Austrheim kommune tilpasser seg økonomistyring ut fra tradisjonell økonomistyring og alternativ økonomistyringnb_NO
dc.title.alternativeFinancial management in the municipal sector How Austrheim municipality adapts to financial management based on traditional financial management and alternative financial managementnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record