Show simple item record

dc.contributor.authorKleiven, Jo
dc.date.accessioned2020-02-05T13:53:32Z
dc.date.available2020-02-05T13:53:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-159-0
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2639874
dc.descriptionOppdragsgiver: Innovasjon for grønn omstilling i skogen (InGO) v/Karlstad universitet, Høgskolen i Innlandet og Högskolan i Dalarna.nb_NO
dc.description.abstractDet viktige spørsmålet er ikke hvilken etterspørsel som finnes i dag for skogsbasert reiseliv og rekreasjon, men hva som vil være etterspørselen i framtiden. Kjennskap til sentrale markedsføringsbegreper kan kanskje være til hjelp her, men det er særlig viktig å forstå sammenhengen mellom disse begrepene. De utgjør gjensidig avhengige deler av en samlet modell, og bør derfor ikke brukes som enkeltstående begreper fra dagligspråket. Etterspørselen etter reiselivs- og fritidstilbud i skogen vil avhenge av mange ulike forhold. For vår enkle analyse kan vi skille mellom fire typer påvirkning: naturgitte forutsetninger, personlige egenskaper, praktiske begrensninger og samfunnsmessige rammer. Det finnes mye faglitteratur om alle fire, og et utvalg av denne litteraturen blir referert og drøftet. Alle de fire påvirkningstypene synes å inneholde nødvendige men utilstrekkelige forutsetninger for etterspørsel etter skogsbaserte reiselivstilbud. For å kunne vurdere framtidig etterspørsel er det derfor ikke tilstrekkelig å være opptatt av bare én faktor, selv om den kan være viktig. For å kunne planlegge for reiselivs- og opplevelsestilbud i skogen må man følge med på de endringene som skjer framover, på alle de fire områdene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;37/2019
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.subjectetterspørselnb_NO
dc.subjectpåvirkningernb_NO
dc.titleMarkedstenkning og skogsbasert reiselivnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal