• Sammenhengen mellom muskelmasse og styrke hos utrente individer 

      Kristoffersen, Anders (Master thesis, 2021)
      Introduksjon: I løpet av de siste årene har det pågått en debatt rundt sammenhengen mellom muskelmasse og styrke. Sammenhengen mellom muskelmasse og styrke ved utgangsverdi (baseline) virker å være klar, men det har vært ...