Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjendlie, Vigdis
dc.date.accessioned2020-02-10T13:50:45Z
dc.date.available2020-02-10T13:50:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640804
dc.descriptionMastergradsoppgave i moderne forvaltning PAB 3001nb_NO
dc.description.abstractKommunene møter stadig nye utfordringer og oppgaver som krever utvikling og endring. En av disse utfordringene er økende andelen innvandrerbefolkning. Kommunene har mulighet til å velge hvilke av sine tjenesteytende virksomheter de vil benytte i arbeidet med integrering. I denne oppgaven har jeg undersøkt folkebiblioteket i to kommuner. Jeg kartla hva som har skjedd av innovasjon i bibliotekenes arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen, og hva som har vært pådrivere og barrierer for innovasjon i Ringsaker og Skedsmo folkebibliotek. Hovedfunn i min analyse peker i retning av at det i begge bibliotek har skjedd endringer i tilbud som kan defineres som innovasjon. Det har skjedd både produkt — og tjenesteinnovasjon, i tillegg til innovasjon i prosesser og i organisasjonen. Bibliotekets funksjon som møteplass er sentral, også i et integrerings- og og inkluderingsperspektiv. Mine funn peker i retning av at innovasjon i bibliotekene rettet mot innvandrerbefolkningen består av «de mange bekker små»; stegvis eller inkrementell innovasjon. Medarbeidernes vilje, evne og initiativ til å gjennomføre endrings - og forbedringsarbeid er en viktig drivkraft. Min hovedkonklusjon blir at folkebibliotekene i Ringsaker og Skedsmo kommuner gjennom innovasjon i tjenesten har vært innovasjonsaktører i integreringsarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.subjectfolkebiblioteknb_NO
dc.subjectinnovasjonnb_NO
dc.subjectintegreringnb_NO
dc.subjectinnvandrerenb_NO
dc.titleBiblioteket som innovasjonsaktør i integreringsarbeid - en studie av innovasjon rettet mot innvandrere i to folkebiblioteknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel