Show simple item record

dc.contributor.authorSteinnes, Jenny Elise
dc.date.accessioned2020-02-18T11:47:22Z
dc.date.available2020-02-18T11:47:22Z
dc.date.created2019-10-17T10:41:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2019, 5 243-256.nb_NO
dc.identifier.issn2387-5739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642249
dc.description.abstractForståelsen av hva begreper er, og kan være, vil variere ut fra ulike vitenskapsfilosofiske posisjoner. Denne variasjonen vil ha betydning for valg av pedagogisk tilnærming til begrepslæring. Man kan imidlertid spørre om utdanningspolitiske satsingsområder og aktuelle programmer for tidlig begrepslæring tar høyde for slike innsikter. Likeens kan det ut fra barnets perspektiv spørres om tidlig strukturert og systematisert begrepslæring er et entydig gode, uten kostnad for barnet. Disse spørsmålene blir i denne artikkelen presentert og drøftet med utgangspunkt i Rudolf Steiners tilnærming til begrepslæring samt ut fra et utvalg av vitenskapsfilosofiske perspektiver på begreper.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: Living Concepts - A Waldorf Pedagogical and Science Philosophical Look at Concept Learning. The understanding of what concepts are, and can be, will vary in different philosophical approaches. These variations will affect educational approaches to conceptual learning. However, one might ask whether education policy areas and current programs for concept learning address such insights. Likewise, from the child perspective, one may ask whether early structural and systematic conceptualization is unambiguously for the benefit of the child. This article addresses and discusses these questions by means of Rudolf Steiner’s perspectives on concept learning as well as by a selection of philosophical perspectives on concepts.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectbegrepsforståelsenb_NO
dc.subjectbegrepsdanningnb_NO
dc.subjectsteinerpedagogikknb_NO
dc.subjectstrukturert begrepslæringnb_NO
dc.subjectstructured concept learningnb_NO
dc.subjectconcept formationnb_NO
dc.subjectWaldorf educationnb_NO
dc.subjectconceptual understandingnb_NO
dc.titleLevende begreper - et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæringnb_NO
dc.title.alternativeLiving Concepts - A Waldorf Pedagogical and Science Philosophical Look at Concept Learningnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2019 Jenny Steinnesnb_NO
dc.source.pagenumber243-256nb_NO
dc.source.volume5nb_NO
dc.source.journalNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikknb_NO
dc.identifier.doi10.23865/ntpk.v5.1476
dc.identifier.cristin1737909
cristin.unitcode209,5,5,0
cristin.unitnameInstitutt for pedagogikk – Lillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal