Show simple item record

dc.contributor.authorAurlien, Ida
dc.contributor.authorBjørnsrud, Kari Myren
dc.contributor.authorHaugom, Erik
dc.contributor.authorThrane, Christer
dc.date.accessioned2020-02-21T09:32:22Z
dc.date.available2020-02-21T09:32:22Z
dc.date.created2019-10-25T08:54:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationUNIPED. 2019, 42 (2), 125-138.nb_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643162
dc.description© 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å kartlegge hvordan utvalgte faktorer påvirker sannsynligheten for å falle fra sitt første påbegynte studieløp i høyere norsk utdanning. Vi fokuserer spesielt på hvilke effekter (1) ulike former for sosial integrasjon/tilhørighet og (2) studentenes evne til å sette seg mål og forplikte seg til å nå dem, har på sannsynligheten for å falle fra. Vi kontrollerer også for andre forhold som har vist seg viktig i tidligere forskning på frafall i høyere utdanning. Analysene er gjennomført på data samlet inn via en spørreundersøkelse blant tidligere studenter ved Høgskolen i Lillehammer (nå en del av Høgskolen i Innlandet) våren 2016. Resultatene viser liten eller ingen effekt de ulike formene for sosial integrasjon mellom studenter, men at god sosial integrasjon med faglig ansatte ved høgskolen kan medføre lavere sannsynlighet for å falle fra. Vi finner også en sterk effekt fra variabelen som ser på studentenes evner til å sette seg mål, og forplikte seg til å nå dem, på frafallet. I tillegg viser resultatene at mange av funnene fra tidligere norsk og internasjonal forskning støttes i vår studie.nb_NO
dc.description.abstractABSTRACT: The objective of this paper is to examine how various factors affect the probability of students dropping out from higher education before completing a degree. We focus particularly on what effects (1) various forms of social integration, and (2) the student’s ability to set– and commit to goals, have on the probability of students dropping out. We also control for other variables from previous research. The analyses are carried out on data obtained from a survey among former students at Lillehammer University College (now Inland Norway University of Applied Sciences) during the spring of 2016. Our results show little, or no, effect from the various measures of social integration among the students, but that a good social integration with faculty induces a lower probability of dropping out. We also find a strong effect from the variable which measures the student’s abilities to set and commit to goals on the probability of dropping out. Additionally, we find support for much of the findings from previous Norwegian and international research in this study.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectfullføre utdanningnb_NO
dc.subjectavbryte utdanningnb_NO
dc.subjectsannsynlighet for frafallnb_NO
dc.subjectsosial integrasjon mellom studenter og ansattenb_NO
dc.subjectmål og forpliktelsernb_NO
dc.subjectcompletion of higher educationnb_NO
dc.subjectdropout from higher educationnb_NO
dc.subjectprobability of dropping outnb_NO
dc.subjectsocial integration between students and facultynb_NO
dc.subjectgoals and commitmentsnb_NO
dc.titleBetydningen av målbevissthet og sosial tilhørighet for frafall i høyere utdanningnb_NO
dc.title.alternativeThe effects of goal commitment and social integration on college drop-outnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2019 Author(s).nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber125-138nb_NO
dc.source.volume42nb_NO
dc.source.journalUNIPEDnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.cristin1740447
cristin.unitcode209,6,5,0
cristin.unitnameInstitutt for økonomifag
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal