Show simple item record

dc.contributor.authorKulbrandstad, Lise Iversen
dc.date.accessioned2020-04-01T06:38:51Z
dc.date.available2020-04-01T06:38:51Z
dc.date.created2020-01-31T09:24:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNOA - Norsk som andrespråk. 2019, 35 (2), 7-40.en_US
dc.identifier.issn0801-3284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2649762
dc.description.abstractI denne artikkelen analyseres et utvalg lærebøker for grunnskolens norskfag i lys av samfunnets økte flerspråklige mangfold. Spørsmålet som utforskes, er på hvilke måter lærebøkene, som alle er utgitt etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006, tematiserer flerspråklig mangfold og det å lære norsk som et andrespråk. Studien er et bidrag til forskning innenfor det internasjonale fagområdet «language awareness», der man er opptatt av at kunnskap om språk og språklæring kan bidra til å sette elever i stand til å analysere, forklare og forstå en hverdag preget av språklig og kulturelt mangfold. Studien inngår i prosjektet ROSE (Research on subject specific education) ved Karlstads universitet, et prosjekt som er inspirert av Michael Youngs teorier om kraftfull kunnskap. Analysen viser at kunnskapsstoff om flerspråklig mangfold og om det å lære og bruke norsk som et andrespråk i beskjeden grad gjenfinnes i lærebøkene. I praksis ser det ut som det er vanskelig å løsrive seg fra en énspråklig norm. Det finnes riktignok noen interessante unntak, blant annet eksempler på oppgaver der elever utfordres til å utforske flerspråklig mangfold på basis av kunnskapsstoff introdusert i lærebøkene. Det er likevel en gjennomgående utfordring at elevene oftest møter slike oppgaver uten at de er rammet inn av kunnskapsstoff.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttp://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1771/1755
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleÅ se norskfaget med andrespråksbriller. En studie av læremidler for 5.-7. trinnen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber7-40en_US
dc.source.volume35en_US
dc.source.journalNOA - Norsk som andrespråken_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin1787529
cristin.unitcode209,5,1,0
cristin.unitnameInstitutt for humanistiske fag
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal