Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØverlien, Mina
dc.contributor.authorKjørven, Ole Kolbjørn
dc.date.accessioned2020-04-01T06:49:33Z
dc.date.available2020-04-01T06:49:33Z
dc.date.created2019-12-31T10:29:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPrismet. 2019, 70 (4), 343-360.en_US
dc.identifier.issn0032-8847
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2649766
dc.description.abstractI denne artikkelen rapporteres det fra en kvalitativ studie om juleavslutninger ved en norsk barneskole. Basert på observasjoner og lærerintervjuer undersøker den hvordan juleavslutninger foregår og hvilke refleksjoner de ansvarlige lærerne har om deres betydning og rolle som fellesarrangement. Observasjonene viser at arrangementet involverer alle elevene, og lærerintervjuene gjenspeiler en utelukkende positiv lærergruppe. Men til tross for full elevdeltakelse og lærernes opplevelse av juleavslutningen som viktig felleskapsarena, viser dataene at det er verdt å rette også et kritisk blikk på arrangementet. I et inkluderingsperspektiv vil vi fremheve to funn: 1. Assimilerende praksis. 2. Humorpreget formidling av religiøst innhold. Artikkelen diskuterer til slutt hvilken betydning disse funnene har for oppfatningen av skolens juleavslutning som inkluderende fellesarrangement.
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://journals.uio.no/index.php/prismet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleJuleavslutninger i skolen - et inkluderende fellesarrangement?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber343-360en_US
dc.source.volume70en_US
dc.source.journalPrismeten_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.5617/pri.7515
dc.identifier.cristin1764519
cristin.unitcode209,5,1,0
cristin.unitnameInstitutt for humanistiske fag
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal