Show simple item record

dc.contributor.authorLangsrud, Elizabeth
dc.contributor.authorFauske, Halvor
dc.contributor.authorLichtwarck, Willy
dc.date.accessioned2020-04-16T08:27:36Z
dc.date.available2020-04-16T08:27:36Z
dc.date.created2019-03-15T11:39:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for velferdsforskning. 2019, 22 (1), 74-89.en_US
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2651240
dc.description© 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en_US
dc.description.abstractBarnevernsarbeidere retter stor oppmerksomhet mot å finne ut hva som er faktum, det vil si det faktiske grunnlaget, når de undersøker et barns omsorgssituasjon. Studien som denne artikkelen bygger på, viser at barnevernsarbeiderne konstruerer faktum i barnevernssaken gjennom en aktiv og personlig innsamling og bruk av informasjon. Tatt i betraktning at maktforholdet mellom barnevernsarbeideren og foreldrene er asymmetrisk, vil det være en fare for at barnevernsarbeidernes konstruerte virkelighetsforståelse av faktum kan få utilsiktede konsekvenser for familier som mottar hjelpetiltak i barnevernet. Med utgangspunkt i Berger og Luckmanns teori om konstruerte virkeligheter diskuterer artikkelen mulige implikasjoner av en slik barnevernskapt virkelighet. Dette berører blant annet foreldrenes selvforståelse og deres rammevilkår for omsorgsutøvelsen.en_US
dc.description.abstractChild welfare workers pay a lot attention to the factual basis when they investigate a child’s care situation. This study reveals that child welfare workers build the factual basis through an active and personal collection and use of information about the family. Considering the asymmetric relationship between the child welfare worker and the parents, this may lead to unintended consequences for families receiving preventive measures from child welfare services. Based on Berger and Luckmann’s theory of socially constructed realities, the article discusses possible implications of such reality concept in child welfare. This affects, among other things, the parents' self-understanding as caretakers and their conditions for care practice.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectbarnevernen_US
dc.subjectsosialkonstruktivismeen_US
dc.subjectfaktumen_US
dc.subjectskjønnen_US
dc.subjectnormlogikken_US
dc.subjectchild welfareen_US
dc.subjectsocial constructivismen_US
dc.subjectfactual basisen_US
dc.subjectdiscretionen_US
dc.subjectnorm logicen_US
dc.titleDen barnevernskapte virkelighet: Et sosial konstruktivistisk perspektiv på det faktiske grunnlaget i barnevernets beslutningeren_US
dc.title.alternativeReality Constructed in Child Welfare: A Social Constructivist Perspective on the Factual Basis in Child Welfare Decisionsen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber74-89en_US
dc.source.volume22en_US
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.2464-3076-2019-01-05
dc.identifier.cristin1685026
cristin.unitcode209,4,5,0
cristin.unitnameInstitutt for sosialfag og veiledning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal