Show simple item record

dc.contributor.authorLønnebotn, Øyvind
dc.date.accessioned2020-07-02T15:37:28Z
dc.date.available2020-07-02T15:37:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660567
dc.description.abstractEn 3-5-årig syklus i smågnagertettheter er et karakteristisk økologisk fenomen i boreale- og arktiske områder i Fennoskandia, og er godt dokumentert for flere arter. Det er utformet mange hypoteser som forklarer syklisk populasjonsdynamikk, og det et er de senere år oppstått en viss enighet om at flere faktorer må virke samtidig for å drive en slik syklusitet. En fjellmarkmuspopulasjon, og en klatremuspopulasjon ble overvåket på månedlig basis fra mai 2018 til april 2019. Ved å sammenligne populasjonsstørrelse og overlevelse mellom de to artene, vil jeg forsøke å svare på om fjellmarkmus og klatremus er synkronisert i nedgangsfasen av en smågnagersyklus? Jeg ønsket å teste hypotesen om at økt konkurranse i oppgangsfasen kombinert med en økende grav av predasjon driver smågnagerpopulasjoner gjennom krasj-fasen og inn i bunnfasen av smågnagersyklusen. Siden fjellmarkmus trolig er foretrukket byttedyr over klatremus vil jeg teste en prediksjon til denne hypotesen: Fjellmarkmuspopulasjonen krasjer før klatremuspopulasjonen. Begge populasjonene hadde en tydelig nedgang i populasjonsstørrelse og overlevelsesrate. Fjellmarkmuspopulasjonen nådde bunnivået tre måneder før klatremuspopulasjonen. Dette støtter hypotesen om at det er en kombinasjon av næringsbegrensning og predasjon som driver smågnagersyklusene. Fra toppfasen til krasjet i populasjonsdynamikken vil matmangel påvirke reproduksjonen negativt, mens dødeligheten i nedgangsfasen skyldes predasjon.en_US
dc.description.abstractA 3- to 5-year cycle of vole abundances is a characteristic phenomenon in boreal and arctic Fennoscandia, and is well described for several species. Several hypothesis have been published on the causes of these cycles, reaching no consensus. There seem to be some agreement that several factors working simultaneously, is needed to drive the cyclicity in vole populations. One population of tundra voles Microtus oeconomus, and one population of bank voles Myodes glareolus was monitored on a monthly basic from may 2018 through April 2019. Comparing population size and survival between the two species, I will try to give an answer if tundra voles and bank voles are synchronized in the in the decline phase of the cycle. I tested the hypothesis that competition in the increase phase, combined with increasing predation, drives vole-populations through the crash phase and in to the low phase of the cycle. I test a prediction to the hypothesis: The tundra vole population will crash before the bank vole population. Both populations experienced a considerable decline in both population size and survival. The tundra vole population reached the low phase three months prior to the bank vole population. This support the hypothesis that the combined effects of competition and predation drives the cyclicity in vole populations. During the increase phase, shortage of food affects reproduction negatively, whilst increased mortality in the crash face is due to predation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfjellmarkmusen_US
dc.subjectklatremusen_US
dc.subjecttundra voleen_US
dc.subjectMicrotus oeconomusen_US
dc.subjectbank voleen_US
dc.subjectMyodes glareolusen_US
dc.subjectsmågnagersyklusen_US
dc.subjectsmågnagerpopulasjonen_US
dc.titleSynkronitet mellom to smågnagerbestander.en_US
dc.title.alternativeSynchrony between two vole populations.en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record