Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArnesen, Tor
dc.contributor.authorEllingsen, Winfried
dc.contributor.authorLerfald, Merethe
dc.contributor.authorBryn, Anders
dc.date.accessioned2020-09-01T09:33:20Z
dc.date.available2020-09-01T09:33:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8380-184-2
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2675784
dc.descriptionOppdragsgiver: Klima- og moderniseringsdepartementeten_US
dc.description.abstractØstlandsforskning har på oppdrag fra Klima- og moderniseringsdepartmentet identifisere og analysert mulige sammenhenger i markedet for omsetning av fritidsbygg og skoggrenser. Er omsetningsomfang og omsetningsbeløp gjennomgående høyere jo nærmere eller over skoggrensen objektene er lokalisert? Analyseområdet er det indre fjellområdet med til sammen 113 (2919)-kommuner i Sør-Norge sør for Trøndelag Fylke. Studien konkluderer med at det for perioden 2000 til 2020 og i det indre fjellområdet ikke kan påvises sammenheng mellom omsetningsbeløp og avstand til klimatisk skoggrense. Derimot er en stadig økende andel fritidsbygg lokalisert til Markedssonen (inntil 200 høydemeter under klimatisk skoggrense, eller over denne) gjennom de knappe 20 år denne analysen dekker. Viktigere enn om et objekt er plassert over eller undere skoggrensen, synes utsikt og tilgang til infrastruktur (teknisk infrastruktur, aktivitetsinfrastruktur, kommersiell infrastruktur) å være viktigere for etterspørsel og prising i markedet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;6/2020
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectfritidseiendommeren_US
dc.subjectfjellkommuneren_US
dc.subjectfritidsboligeren_US
dc.subjectfjellhytteren_US
dc.subjectfjellområdeten_US
dc.subjectmegleren_US
dc.subjectmeglerhusen_US
dc.subjectGIS-analyseen_US
dc.subjectmarkedssoneen_US
dc.titleVil vi opp? Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjellen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber40en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal