Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVarpestuen, Tomas
dc.date.accessioned2020-09-14T09:21:17Z
dc.date.available2020-09-14T09:21:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677596
dc.descriptionMastergradsoppgave i Treningsfysiologien_US
dc.description.abstractIntroduksjon: Styrketreningsvolum er en determinator for treningsrespons. Tidlig akkumulering av total-RNA er forslått som regulator for dose-responssammenhengen mellom treningsvolum og muskelvekst på gruppenivå. Oppgavens mål var å undersøke effekten av treningsvolum på muskelstyrke, muskelvekst og total-RNA hos utrente. Metode: Trettiåtte friske utrente individer ble inkludert og randomisert til fem ulike eksperimentelle grupper, fire treningsgrupper (G1, n=11; G2, n=9; G3, n=10; G4, n=8) og en negativ kontrollgruppe (KON, n=8). Deltagerne i kontrollgruppen gikk etter denne perioden over i G4. Det ble gjennomført et styrketreingsprogram med et kontralateralt design, hvor treningsgruppene gjennomgikk 3 uker (9 økter) tilvenning etterfulgt av 7 uker (21 økter) med ulikt volum på beina: G1 (3/0 sett), G2 (6/0 sett), G3 (3/6 sett), G4 (3/3 sett), KON (0/0 sett) og 3 sett for overkroppsøvelsene, med 10 repetisjoner maksimum for alle øvelser. Fire 1RM, isokinetisk (60 og 240 sek-1) og isometriske tester ble gjennomført mellom uke 1-4 (T1-T2), i uke 7 (T3) og 2 ganger i uke 11-13 (T4). DXA, ultralyd og biopsi ble gjennomført i uke 1, 4, 7, 11. I analysene ble beina delt opp i 0, 3 og 6 sett. Resultat: Styrketrening førte ikke til forskjell mellom 3 og 6 sett i muskelstyrke (3,0 -7,5% forskjell, alle P >0.05), mens 6 sett førte til større økning enn 3 sett i muskeltykkelse ved T4 (4,4%, P 0.05) og T4 (25,0 ± 30,4% versus 22,7 ± 23,0%, P >0.05). Endring i muskelstyrke og muskeltykkelse korrelerte ved T4 (R = 0,26, P = 0.035). Det var ingen korrelasjoner mellom muskeltykkelse og RNA. Konklusjon: Syv uker med høyt treningsvolum ga større muskelvekst enn moderat volum, uten forskjeller i muskelstyrke og akkumulering av total-RNA hos unge voksne.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectTotal-RNAen_US
dc.subjectTreningsvolumen_US
dc.subjectStyrketreningen_US
dc.titleEffekter av 7 uker styrketrening med høyt og moderat volum på muskelstyrke, muskeltykkelse og total-RNA i vastus lateralis hos unge voksneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Idrettsmedisinske fag: 850::Treningslære: 851en_US
dc.source.pagenumber49en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel