Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUrianstad, Tomas
dc.date.accessioned2020-09-18T12:28:28Z
dc.date.available2020-09-18T12:28:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678512
dc.descriptionMastergradsoppgave i treningsfysiologi Forord, sammendrag og teoridel på norsk (bokmål)en_US
dc.description.abstractFormål: Utholdentstrening i varmen kan føre til hematologiske endringer og bedre prestasjon i normaltemperatur, men kan være upraktisk å gjennomføre. Denne studien undersøker derfor om den samme effekten på blodvariabler og utholdehetsprestasjon i normaltemperatur kan oppnås hos elitesyklister, dersom man gjennomfører fem uker med lavintensiv trening i et varmekammer eller med en varmedress. Metode: 35 mannlige elitesyklister (snitt maksimalt oksygenopptak (VO2maks) ved pretest = 76,9 ± 4,5 mL·min−1 ·kg−1 ) deltok i studien. Forsøkspersonene ble delt inn i en av tre grupper: 1) varmekammer (n = 12; vanlig trening + 26 ± 1 lavintensive sykkeløkter á 50 minutter i 35,1 ± 0,2 °C og 61,5 ± 2,2 % luftfuktighet), 2) varmedress (n = 11; vanlig trening + 26 ± 1 lavintensive sykkeløkter á 50 minutter med varmedress i 19.5 ± 2,7 °C og 37,2 ± 8,4 % luftfuktighet), eller 3) kontroll (n = 12; vanlig trening). Begge varmegruppene skulle ha en kjernetemperatur på > 38,5 °C på slutten av hver varmeøkt, noe som ble kontrollert minst en gang i uka. Hemoglobinmasse, maksimal effekt i beinpress og tester av utholdenhetsvariabler i normaltemperatur ble målt før (pre) og etter (post) intervensjonen. Resultat: Hemoglobinmassen økte like mye i varmekammer- og varmedressgruppen (hhv. 2,4 ± 2,0 % og 2,6 ± 3,7 %), og økningen var forskjellig fra kontrollgruppen som ikke observerte noen endring (-0,7 ± 1,9 %; p = 0,006). Begge varmegruppene økte VO2maks (varmekammer: 3,0 ± 4,2 %; varmedress: 3,0 ± 4,5 %), men endringen var ikke forskjellig fra kontrollgruppen (1,0 ± 1,9 %, p = 0,365). Den maksimale aerobe effektutviklingen (Wmaks) økte også i begge varmegruppene (varmekammer: 3,5 ± 3,8 %; varmedress: 7,6 ± 5,3 %), men det var kun endringen i varmedress som var forskjellig fra kontrollgruppen (1,6 ± 2,9 %; p = 0,001). Ingen andre signifikante prestasjon relaterte forskjeller ble observert. Konklusjon: 5 uker med varmetrening gir den samme fremmende effekten på hemoglobinmassen sammenlignet med en kontrollgruppe, enten man trener i varmekammer eller med en varmedress. Om denne effekten forbedrer prestasjon i normaltemperatur er fortsatt usikkert.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectVarmetreningen_US
dc.subjectVarmekammeren_US
dc.subjectElitesyklisteren_US
dc.subjectUtholdenhetstreningen_US
dc.subjectVarmedresseren_US
dc.subjectHemoglobinmasseen_US
dc.titleFem uker med varmetrening gir samme økning i hemoglobinmasse, enten man trener i et varmekammer eller med en varmedress hos elitesyklisteren_US
dc.title.alternativeFive weeks of heat training increases haemoglobin mass to the same extent, whether exercising in a climatic chamber or with a heat suit in elite cyclistsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Idrettsmedisinske fag: 850::Treningslære: 851en_US
dc.source.pagenumber50en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel