Show simple item record

dc.contributor.authorVuilliomenet, Solveig Kristina
dc.date.accessioned2020-09-18T12:47:50Z
dc.date.available2020-09-18T12:47:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678522
dc.descriptionMastergradsoppgave i treningsfysiologien_US
dc.description.abstractBakgrunn: Prevalensen av fedme, hyperglykemi og diabetes øker rundt om i verden, derfor er det viktig å finne enkle og effektive metoder for å forhindre økning. Det finnes indikasjoner på at styrketrening bedrer glukosemetabolismen hos personer med fedme og diabetes type 2, men litteraturen viser sprikende funn. Formål: Formålet med denne studien er å undersøke effekten av 13 uker med styrketrening på forskjellige glukosemål hos personer med fedme. Metode: Tolv personer med fedme (50,3±4,2 år) i intervensjonsgruppen står til åtte personer i kontrollgruppen med fedme (43,6 ± 6,2 år). Intervensjonsgruppen gjennomførte 13 uker med progressiv styrketrening, to ganger i uken. Tilvenningstrening ble gjennomført i tre uker før 10 uker med styrketrening. En oral glukosetoleranse-test (OGTT) ble gjennomført syv uker før styrketreningsintervensjonen, rett før tilvenningsperioden og 48 timer etter siste gjennomførte treningsøkt, der blodglukoseverdier ble målt ved hjelp av fingerstikk. Resultat: Personer med fedme har redusert glukosetoleranse i forhold til personer med kroppsmasseindeks (KMI) <30. Det var ingen signifikante endringer i fastende glukose (p=0,83), peak glukose (p=0,12), postprandial glukose (p=0,92), eller arealet under kurven (AUC) glukose (p=0,08) hos personer med fedme. I motsetning til intervensjonsgruppen viste kontrollgruppen en signifikant nedgang i postprandial glukose (p=0,01). Det var derimot ingen signifikante forskjeller mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen i de forskjellige glukose målene. Konklusjon: Personer med fedme har en redusert glukosetoleranse i forhold til personer med KMI<30. 13 uker med styrketrening to ganger i uken ga ingen signifikant forbedring i glukosetoleransen målt som fastende glukose, postprandial AUC for glukose, postprandial peak glukose og glukose 2 timer etter inntak av 75g glukose hos personer med fedme. Det trengs mer forskning på personer med fedme uten diabetes for å bestemme den optimale intensiteten av styrketrening som resultere til gunstig effekt på forskjellige glukosemål.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectStyrketreningen_US
dc.subjectFedmeen_US
dc.subjectGlukosetoleranseen_US
dc.subjectGlukosemetabolismeen_US
dc.titleEffekten av styrketrening på glukosemetabolisme hos personer med fedmeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Idrettsmedisinske fag: 850::Treningslære: 851en_US
dc.source.pagenumber44en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record