Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLydersen, Espen
dc.contributor.authorHoltan, Marijanne
dc.contributor.authorKorslund, Lars
dc.contributor.authorRaddum, Gunnar
dc.contributor.authorDolmen, Dag
dc.contributor.authorWærvågen, Svein Birger
dc.contributor.authorFjeld, Eirik
dc.date.accessioned2020-09-30T13:16:42Z
dc.date.available2020-09-30T13:16:42Z
dc.date.created2020-05-11T21:16:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVann. 2020, 55 (1), 37-51.en_US
dc.identifier.issn0042-2592
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680581
dc.description.abstractSummary In June 2018, water chemistry, benthos and zooplankton were investigated in 7 small lakes/ ponds within the key area of the European pool frog Pelophylax lessonae (Camerano) in Norway. The geographic distribution of the Norwegian population is minor, limited to a very few small lakes in the county of Agder in southernmost Norway. Since the species is thermophilic, reproduction success only occurs in warm summers. Accordingly, the pool frog is one of the most rare vertebrates in Norwegian fauna, classified as critically endangered in the Norwegian red list. A breeding program is today established in order to rescue this species.The article deals with potential biotope challenges most relevant for the recruitment success of the pool frog in Norway, primarily related to physical, chemical and biological conditions in surface water. In addition, terrestrial biotope challenges and potential effects of low genetic diversity in the very small Norwegian population are discussed. Sammendrag Vannkjemi, zooplankton og bunndyr i små innsjøer innenfor leveområdet til en av Norges mest truete vertebrater, Europeisk damfrosk Pelophylax lessonae (Camerano). I juni 2018, ble vannkjemi, bunndyr og zooplankton undersøkt i 7 små tjern i kjerneområdet for den damfrosken Pelophylax lessonae (Camerano) i Norge. Utbredelsen av arten er svært begrenset, og populasjonen svært liten. Arten er relativt termofil, noe som sannsynligvis er hovedårsaken til den marginale utbredelsen. Arten er trolig den mest sjeldne vertebrat i norsk fauna, klassifisert som kritisk truet på den norske rødlista. Derfor er det også etablert et avlsprogram for om mulig å kunne redde denne sjeldne vertebraten i norsk natur. I tillegg til artens klimatiske begrensninger i Norge, tar denne artikkelen opp ulike biotop- utfordringer, i første rekke i forhold til artens muligheter for reproduksjon i de akvatiske miljøene den er avhengig av. I tillegg, tas det opp enkelte terrestriske utfordringer for arten, samt effekter av lav genetisk diversitet i den svært marginale norske populasjonen.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectPelophylax lessonaeen_US
dc.subjectCameranoen_US
dc.subjectwater chemistryen_US
dc.subjectbenthosen_US
dc.subjectzooplanktonen_US
dc.subjectbiotope challengeen_US
dc.titleWater chemistry, zooplankton and benthos in small lakes within the distribution area of the rare European pool frog Pelophylax lessonae (Camerano) in Norwayen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480en_US
dc.source.pagenumber37-51en_US
dc.source.volume55en_US
dc.source.journalVannen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.cristin1810414
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel