Show simple item record

dc.contributor.authorDanbolt, Liv Anne
dc.date.accessioned2020-10-02T12:59:40Z
dc.date.available2020-10-02T12:59:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680973
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2020.en_US
dc.description.abstractNorsk: I denne studien undersøker jeg hvordan musikalsk samhandling oppstår i to utvalgte barnehager ved bruk av musikkarrangement på lydfiler. Lydfilene med musikkarrangementene er noe av det foreløpige musikkmaterialet til sangappen Trall – med sangskatten i lomma, som er under utvikling ved musikkseksjonen for barnehagelærerutdanninga ved OsloMet. En sentral del av undersøkelsen er hvilke tanker og refleksjoner barnehagelærerne gjør seg ved bruk av disse lydfilene. Gjennom observasjoner i de to aktuelle barnehagene, samt intervjuer med barnehagelærerne, har jeg samlet materiale som danner utgangspunkt for mine analyser av hvordan denne samhandlingen foregår. Ved å bruke kvalitativ tilnærming, har jeg hatt mulighet til å gå i dybden for å tilegne meg en større forståelse av hvilke muligheter, eventuelt hvilke begrensninger disse lydfilene ga for barnehagelærerne i deres musikkopplegg med barna, og hvilken musikalsk samhandling som oppsto mellom deltakerne ved bruk av disse. Lydfilene anser jeg også som å være en del av materialet i denne studien. Observasjonene har funnet sted til avsatt tid, i organiserte aktiviteter styrt av barnehagelærerne. Teorigrunnlaget er forankret i et musikksosiologisk fundament, hvor det er de sosiale prosessene rundt musikkaktivitetene som er mitt fokus. Barnehagelærernes tanker og refleksjoner tar utgangspunkt i et fenomenologisk vitenskapssyn der den subjektive opplevelsen står sentralt for å oppnå en dypere forståelse av deres opplevelser av situasjonen rundt seg. Datamaterialet blir diskutert i et didaktisk perspektiv sett i lys av Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Utdanningsdirektoratet, 2017). Funnene i studien indikerer at musikkarrangementene på lydfilene åpner mange mulighetsrom for utfoldelse til den musikalske aktiviteten, samtidig som det også skaper enkelte utfordringer. De musikalske aktivitetene har vært styrt fra barnehagelærernes side, og funnene viser hvordan dette både gir rom for nye impulser, men også hvordan barnehagelærernes intensjoner ikke alltid samsvarer med barnas spontane utfoldelse. Musikkarrangementene er likevel med på å skape en estetisk ramme for den musikalske samhandlingen som oppstår i de to barnehagene.en_US
dc.description.abstractEnglish: This thesis will explore how musical interaction occurs at two kindergartens through the use of selected musical arrangements on audio files. These audio files are some of the preliminary musical material for the app called Trall – med sangskatten i lomma. This is an app under development from a board of teachers at the kindergarten teacher education at OsloMet (Oslo Metropolitan University). The main objective of this study is to examine how the kindergarten teachers choose to use the files, and the reflections they have on the music arrangements and their usability. Through observations during musical assemblies and interviews with the kindergarten teachers, I have collected empirical material that forms the basis for my analysis of how this interaction takes place. The data collection took place at fixed times, in organised activities led by the kindergarten teachers. By using a qualitative approach, I had the opportunity to gain a deeper understanding of which opportunities or limitations these audio files provided for the kindergarten teachers in their musical assemblies, and how musical interactions took place through the use of the musical material provided. The theoretical foundation of this thesis is anchored in a sociocultural theoretical framework and the focus of the study is on social processes surrounding the musical activities. The kindergarten teachers’ thoughts and reflections are subjected to a phenomenological analysis, where the subject’s personal experience can provide a deeper understanding of how they perceive and experience a situation or a phenomenon. The data material is discussed in a didactical perspective, which in turn is seen in light of the Framework Plan for Kindergartens (Norwegian Directorate for Education and Training, 2017). The findings of the study indicate that the music arrangements on the audio files provided several opportunities for the participants to have meaningful (musical) interactions, while also creating some challenges. The musical activities that took place were planned and managed by the kindergarten teachers, and the findings show how new impulses and creativity were encouraged, but also how the kindergarten teachers’ didactical intentions left little room for the children's spontaneous expressions when exposed to the musical material. Nevertheless, the music arrangements did help create an aesthetic framework for the musical and social interactions that occurred in the two kindergartens when using the audio files.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMIKSen_US
dc.subjectmusikalsk samhandlingen_US
dc.subjectbarnehagenen_US
dc.titleTrøtte bjørner og koko barn! En studie av to barnehagers møte med en sangapp under utvikling.en_US
dc.title.alternativeSleepy bears and goofy children! A study of two kindergartens’ interactions with a singing-app in development.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110en_US
dc.source.pagenumber88en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record