Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJørgensen, Ingrid Grimsmo
dc.contributor.authorStranger-Johannessen, Espen
dc.contributor.authorHartberg, Egil Weider
dc.date.accessioned2020-10-15T10:56:41Z
dc.date.available2020-11-01
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8380-217-7
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683051
dc.descriptionOppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
dc.description.abstractDette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Skolemiljø og krenkelser». Det ble utviklet av Høgskolen i Innlandet i 2017 og 2018, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Skolene i piloten, prosjektets pulje 1, gjennomførte kurset fra 2018 til 2020. Formålet med rapporten er å sammenfatte endringer i kunnskap, holdninger og praksis slik ledere og ansatte beskriver dem, og slik de vurderer kursets rolle for opplevd endring i skolene. Formålet med nettkurset var å støtte skoler i å utvikle trygge miljøer for alle elever, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Utdanningsdirektoratet har bedt om en rapport som fanger opp kunnskap om hvilken læring og hvilke endringer kurset har medført. Denne rapporten omfatter en framstilling av kursdeltakernes egen oppfatning av hva de har lært og endret, og i tillegg hvilke endringer som har foregått på skolenivå. Funnene i både de kvantitative og de kvalitative studiene viser at nettkurset fungerer godt både faglig og pedagogisk. En majoritet av deltakerne gir uttrykk for at nettkurset har bidratt til en endret praksis og gitt et høyt faglig utbytte. Skolene synes å ha fått en mer samarbeidsorientert kultur. Mye av forklaringen ligger i god ledelse, og lederne viser til betydningen av nettstøtte i lærings- og endringsprosessen. Oppsummert har nettkurset bidratt til en økt kapasitet til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, og sette inn tiltak basert på en helhetlig analyse av et skolemiljø når mobbing og andre krenkelser oppstår.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;16/2020
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
dc.subjectskole
dc.subjectnettkurs
dc.subject§ 9 A
dc.titleSkolemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020
dc.title
dc.typeResearch reporten_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal