Show simple item record

dc.contributor.authorTøftum, Hanne
dc.date.accessioned2020-10-19T07:15:58Z
dc.date.available2020-10-19T07:15:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683486
dc.descriptionMastergradsoppgave i spesialpedagogikken_US
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg undersøkt og ønsket å belyse det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring som innføres i skolen høsten 2020. Det gjøres ved å se nærmere på belegget for at et slikt tverrfaglig tema trengs, debatten rundt det hele, politiske dokumenter og to ulike tilnærminger til hvordan folkehelse og livsmestring kan fortone seg i skolen, eksemplifisert med konseptet «Psykologisk Førstehjelpen» og en frisørfaglig yrkes utdanning I debatten rundt dette nye tverrfaglige temaet har det vært mye fokus på ungdommenes dårlige psykiske helse blant annet med utgangspunkt i Ungdatas selvrapporterende spørreundersøkelser som har vist en alarmerende økning av psykiske vansker hos dagens ungdom. Dette synes å være en viktig del av bakgrunnen for at dette temaet har blitt innført i skolen. I Ungdata og andre skolebaserte undersøkelser som kartlegger psykisk helse, betraktes psykisk helse som en avgrenset og målbar størrelse. En slik forståelse inviterer til en forståelse av at dette nye tverrfaglige temaet handler om å bedre denne avgrensete og målbare størrelsen, som gjerne relateres til begrepet livsmestring, gjennom tiltak som skal gjøre noe med denne størrelsen. Et eksempel på et slikt tiltak er «Psykologisk førstehjelp». Oppgaven analyserer og drøfter konseptet «Psykologiske førstehjelp» som bygger på kognitiv terapi og positiv psykologi som grunnlag for hvordan barn og unge skal å lære å skille på røde og grønne tanker for å oppleve bedre livsmestring. Forståelsen av at livsmestring handler om å gjøre noe med en gitt størrelse som kalles psykisk helse og som knyttes til livsmestring, utfordres av et perspektiv som tar tak i det som allerede er i skolen. Dette perspektivet knytter folkehelse og livsmestring til dimensjoner ved det faget som det skal implementeres i. Gjennom relevant teori og eksempler fra frisørfaget viser oppgaven at skolen kan styrke ungdommenes helse og livsmestring gjennom å ta utgangspunkt i tre dimensjoner som utgjør viktige sider ved yrkesutøvelsen: kontekstuelle og posisjonelle skiftninger, et godt håndlag med yrkets redskaper og med de personene som yrket betjener, og muligheten for å oppleve yrket som en del av livets eksistensielle meningsskaping. Oppgaven konkluderer med at en slik tilnærming er mer i tråd med myndighetenes signaler om at dette tverrfaglige temaet skal inngå som en naturlig del av faget. Det konkluderes også med at det er mer relevant for skolekonteksten og for den kompetansen som lærerne har, enn en psykisk helsetilnærming hvor det importeres opplegg fra andre systemer enn skolesystemet som skal bedre ungdommenes psykiske helse og livsmestring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectFolkehelse og livsmestringen_US
dc.subjectPsykisk helseen_US
dc.subjectPsykologisk førstehjelpen_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectSkoleen_US
dc.titleFolkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i en yrkesfaglig utdanning: Opplæring i manipulasjon av egne tanker eller økt bevissthet om meningsskapingen som skjer i ulike kontekstuelle, posisjonelle, yrkesøvende og eksistensielle sammenhenger? Implementering av et opplegg utenfra eller fokus på de mulighetene som er i skolen? Søkelys på evidensen, debatten, politiske dokumenter og to ulike tilnærminger til folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber81en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record