Show simple item record

dc.contributor.authorBjerknes, Jenny Christina
dc.date.accessioned2020-10-19T12:48:08Z
dc.date.available2020-10-19T12:48:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683677
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å belyse hvilket syn kroppsøvingslærere har på vurdering og hvordan de jobber med vurdering i faget på ungdomstrinnet, samt hvordan de praktiserer formativ og summativ vurdering, og hvilke tanker de har knyttet til innføringen av eksamen i faget. Det teoretiske rammeverket for denne studien er vurderingsteori, med sentrale begrep som formativ vurdering, summativ vurdering, informativ tilbakemelding, psykometrisk-, kontekstuelt-, og ipsativt vurderingsparadigme. Dette er en kvalitativ studie. Gjennom seks semi-strukturerte intervjuer av kroppsøvingslærere er data blitt generert og analysert i tråd med en tematisk analysemetode. Det viser seg at vurderingspraksisen til kroppsøvingslærere på ungdomstrinnet har endret seg til å være mer i tråd med en vurderingskultur. Lærerne praktiserer en vurdering som har til hensikt å utvikle og skape læring hos elevene i faget. Lærerne jobber kontinuerlig med vurdering i faget, og bruker ulike strategier i vurderingsarbeidet. Det poengteres at formativ vurdering handler om den tilbakemeldingen elevene får fortløpende i kroppsøvingstimen, rett etter timen, eller i fagsamtalen. Lærerne mener at den summative vurderingen er den enkleste formen for vurdering, og den minst viktige for elevens læring. Videre viser studien delte meninger om innføringen av eksamen i kroppsøvingsfaget, blant lærerne. Noen lærere hevder at en eksamen vil kunne styrke statusen til faget i skolen, og andre mener at en eksamen vil føre faget tilbake til et fokus på fysiske tester. Dette gjør lærerne bekymra for et økende eksamensstress blant elevene. Samtidig hevder flere av lærerne at det er nettopp kroppsøvingslærere som må være med på å bestemme eksamensformen i faget. Nøkkelord: Formativ vurdering, summativ vurdering, vurdering for læring, vurderingspraksis, kroppsøving, kroppsøvingslæreren, eksamen, vurderingsteori.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkroppsøvingen_US
dc.subjectkroppsøvingslæreren_US
dc.title«Fra resultatkultur til vurderingskultur» En kvalitativ studie om kroppsøvingslæreres vurderingspraksis på ungdomstrinneten_US
dc.title.alternative«From performance culture to assessment culture» A qualitative study of physical education teachers` assessment practice at the junior high levelen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber81en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record