Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKaland, Nils
dc.date.accessioned2020-11-02T06:55:09Z
dc.date.available2020-11-02T06:55:09Z
dc.date.created2020-01-15T11:31:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNorsk tidsskrift for logopedi. 2019, 65 (4), 18-30.en_US
dc.identifier.issn0332-7256
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2685958
dc.descriptionURL: https://norsklogopedlag.no/utgaver/en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Tidlige sosial-kommunikative vansker og negative, sosiale erfaringer i oppveksten synes å bidra til utviklingen av sosial angst hos personer med en autismespekterdiagnose (ASD), og denne artikkelen omhandler hvorvidt sosial-kommunikative vansker er relatert til sosial angst hos personer med ASD. Metode: Det er gjennomført en litteraturstudie der jeg undersøker forskningsartikler om forholdet mellom sosial-kommunikative vansker hos personer med ASD og sosial angst (fobi) – med søk på databasene Web of Science og Scopus. Inklusjonskriteriene er engelskspråklige, fagfellevurderte artikler i fagtidsskrifter som beskriver kvantitativ, empirisk forskning på området sosial angst, forbundet med autistiske kjernesymptomer hos overveiende barn, men også hos ungdom og voksne med ASD (overveiende med IQ > 70). Funn og konklusjon: Majoriteten av funnene i denne undersøkelsen støtter hypotesen om at det er relasjoner mellom kognitive og sosial-kommunikative vansker hos personer med ASD og sosial angst. Dette er forhold som er forholdsvis lite kjent i fagmiljøene, også blant logopeder som arbeider med mennesker med ASD.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectASDen_US
dc.subjectsosial angsten_US
dc.subjecttheory of minden_US
dc.subjectsosial-kommunikativ kompetanseen_US
dc.titleSammenhengen mellom sosial fungering og sosial angst hos barn, ungdom og voksne med autismeen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber18-30en_US
dc.source.volume65en_US
dc.source.journalNorsk tidsskrift for logopedien_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.cristin1773521
cristin.unitcode209,6,2,0
cristin.unitnameInstitutt for psykologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel