Show simple item record

dc.contributor.authorKaland, Nils
dc.date.accessioned2020-12-11T09:41:15Z
dc.date.available2020-12-11T09:41:15Z
dc.date.created2020-01-15T12:39:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPsykologi i kommunen (PIK). 2019, (4)en_US
dc.identifier.issn1892-3364
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2717077
dc.descriptionHentet fra: https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/autistiske-trekk-kognitive-funksjoner-og-psykiske-problemer/19.102en_US
dc.description.abstractEn rekke undersøkelser viser at det er en relasjon mellom autistiske trekk, kognitive funksjoner og psykiske problemer. Funn indikerer at tidlige, subtile vansker i bruk av blikket, felles oppmerksomhet og subtile språkvansker hos små barn kan være relatert til atypiske utfall som autisme eller autistiske trekk. Kognitive og språklige problemer bør utredes på et tidlig tidspunkt i barnets liv, snarere det enn å identifisere en autistisk tilstand; autistiske trekk er usikre i denne alderen, særlig som forløper for autisme. Studier viser at autistiske trekk er relatert til psykiske helseproblemer i hverdagen, der selv lettere grader av autistiske trekk har tendens til å øke risikoen for psykiske helseproblemer som angst og depresjon. Personer med autistiske trekk er overrepresentert også når det gjelder psykiske helseproblemer som tvangslidelse, schizofreni, atferdsproblemer og suicidal atferd.en_US
dc.description.abstractAbstract: A number of studies show that there is a relationship between autistic features, cognitive functions and mental problems. Findings indicate that early, subtle dif_culties in using the gaze, joint attention and subtle language dif_culties in young children may be related to atypical outcomes such as autism or autistic features. Cognitive and linguistic problems should be investigated early in the child's life, rather than identifying an autistic condition; Autistic features are uncertain at this age, especially as a precursor to autism. Studies show that autistic traits are related to mental health problems in everyday life, where even lighter degrees of autistic traits tend to increase the risk of mental health problems such as anxiety and depression. People with autistic features are also over-represented in terms of mental health problems such as obsessive-compulsive disorder, schizophrenia, behavioral problems and suicidal behavior.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectAutistiske trekken_US
dc.subjectTidlige språkproblemeren_US
dc.subjectSubtile kognitive problemeren_US
dc.subjectInternaliserende problemeren_US
dc.subjectPsykiske problemeren_US
dc.titleAutistiske trekk, kognitive funksjoner og psykiske problemeren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.source.pagenumber12 sideren_US
dc.source.volume4en_US
dc.source.journalPsykologi i kommunen (PIK)en_US
dc.identifier.cristin1773647
cristin.unitcode209,6,2,0
cristin.unitnameInstitutt for psykologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record