Show simple item record

dc.contributor.authorNæstad, Frode
dc.date.accessioned2021-01-05T10:08:36Z
dc.date.available2021-01-05T10:08:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8380-210-8
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721408
dc.descriptionOppdragsgiver: Fylkesmannen I Innlandeten_US
dc.description.abstractElvene Skinnarbølåa, Noret (Vingersjøen), Roverudåa, Agnåa, Noret (Nugguren), Domma og Auståa ble undersøkt den 1. og 2. oktober 2019. Med hensikt å gi en vurdering på kvalitetselement fisk i henhold til vanndirektivet og elvenes betydning for rekruttering til Glomma. Undersøkelsene er avgrenset opp til vandringshinder for fisk fra Glomma. Denne delen av Glomma har en artsrik fiskefauna, men dette ble i liten grad fanget opp i undersøkelsen. Fiskeartenes bruk av disse sidevassdragene er så vidt jeg vet ikke undersøkt. For undersøkelser i elv er det kun angitt el‐fiske som metode, og metoden er begrenset til laksefisk (Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018). Alle elvene i undersøkelsen hadde områder der el‐fiske er uegnet, da de er for dype og stillestående og/eller ikke har områder som egner seg som gyte‐ og oppveksområder for laksefisk. For Noret (Vingersjøen) og Noret (Nugguren) gjaldt det hele elva, for Auståa, Domma og Roverudåa gjelder dette store deler av tilgjengelig område fra Glomma. Agnåa og Skinnarbølåa har større områder med egnet habitat, men i Skinnarbølåa er tilgjengelig område redusert av en betongterskel. Også i Roverudåa er bestanden fragmentert av en gammel mølle. Det ble kun fanget ørret i Skinnarbølåa ovenfor betongterskelen, utover det ble det fanget 1 lake nedenfor betongterskelen. I Roverudåa ble det fanget 11 abbor, vurderingen av kvalitetselement fisk er derfor i stor grad vurdert ut ifra fysiske endringer i eller i umiddelbar nærhet til elvene. Det er heller ikke funnet data fra tidligere undersøkelser i vassdragene, og det er derfor en stor grad av usikkerhet i klassifiseringen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;12/2020
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectøkologisk tilstanden_US
dc.titleVurdering av kvalitetselement fisk i Skinnarbølåa, Noret (Vingersjøen), Roverudåa, Agnåa, Noret (Nugguren), Domma og Auståa i henhold til vanndirektivet og deres betydning for rekruttering til Glommaen_US
dc.typeResearch reporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal