Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørgen, Anne Mette
dc.contributor.authorBerntsen, Astrid
dc.date.accessioned2021-01-21T09:07:08Z
dc.date.available2021-01-21T09:07:08Z
dc.date.created2015-11-20T11:17:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationUNIPED. 2015, 38 (3), 180-191.en_US
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724051
dc.description.abstractArtikkelen belyser faglærernes opplevelse av planlegging og gjennomføring av et fleksibelt høgskolestudium der bruk av blogg skulle prøves ut. Analyser av intervjuer med faglærerne og spørreskjema mot studentene viser at bloggen ikke ble brukt slik intensjonen var i søknaden til Norgesuniversitetet. Med dette som utgangspunkt, belyser vi hvordan didaktisk planlegging er utfordrende når det involverer teknologi, og når planleggingen går på tvers av avdelinger og kompetanseområder. Med utgangspunkt i en sosiokulturell teoriramme, rettes fokus mot betydningen av å se hvordan faglærere gir mening til teknologi. Ved å dreie oppmerksomheten bort fra teknologien og over mot subjektive opplevelser, bidrar artikkelen til økt forståelse for hvorfor teknologi ikke alltid brukes som planlagt. Vi argumenterer for at det er viktig at tilbydere og utviklere av fleksibel utdanning tar hensyn til hvordan faglæreres opplevelser, erfaringer og kompetanser virker på teknologibruk. Vi diskuterer hvordan høgskoler kan støtte faglærere slik at muligheter med ny teknologi kan utnyttes i fleksible studier. Artikkelen bidrar således inn i didaktisk tenking omkring fleksibel høyere utdanning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/uniped/2015/03/faglaerere_som_ressurs_iprosjekter_med_teknologi_ifleksibe
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFaglærere som ressurs i prosjekter med teknologi i fleksibel høyere utdanningen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber180-191en_US
dc.source.volume38en_US
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.cristin1291302
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal