Show simple item record

dc.contributor.authorAlstad, Gunhild Tomter
dc.contributor.authorRanden, Gunhild Tveit
dc.contributor.authorAasen, Solveig Fredriksen
dc.date.accessioned2021-02-24T09:30:37Z
dc.date.available2021-02-24T09:30:37Z
dc.date.created2021-01-12T15:37:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNOA - Norsk som andrespråk. 2020, 36 (2), 43-64.en_US
dc.identifier.issn0801-3284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729989
dc.descriptionFra og med 2017 er artiklene som publiseres i NOA lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.en_US
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøkes og drøftes barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid. Artikkelen presenterer funn fra en kvalitativ kasusstudie av tre erfarne barnehagelærere. Analysen av intervjudata og skriftlige rapporter fra utviklingsarbeidet viser at særlig tre perspektiver synes å være viktige i barnehagelærernes oppfatninger av endringsarbeid. Et perspektiv som løftes fram, er at det kan være store variasjoner i forståelsen av og kunnskap om språk og språkarbeid hos personalet. Dernest peker barnehagelærerne på viktigheten av å bygge faglige fellesskap knyttet til språkdidaktiske praksiser. Det tredje perspektivet knyttes til hvordan at endringsarbeid er tid- og ressurskrevende. Disse tre perspektivene drøftes i lys av læreroppfatningsteori om statiske og dynamiske og individuelle og kollektive oppfatninger. Avslutningsvis løfter vi fram at det ligger et mulighetsrom for utvikling av språkdidaktiske praksiser når oppfatninger gjøres eksplisitte, og det bygges faglige lærerfellesskap.en_US
dc.description.abstractAbstract: This article addresses early childhood education (ECE) teachers’ perspectives on language pedagogy and professional development and presents findings from a qualitative case study of three Norwegian ECE teachers. The analysis of interview data and written reports show that there are three main perspectives that seem to be important in the three teachers’ beliefs about language pedagogy and professional development. First, there can be differences in the staff’s understanding and knowledge of language and language pedagogy. Secondly, the teachers point to the importance of building professional learning communities related to language pedagogy. The third perspective is the time aspect and how professional development is time consuming. These three perspectives are discussed in the light of theoretical aspects of static and dynamic teacher beliefs and individual and collective beliefs. In the final discussion, we emphasize that there are potentials for strengthening professional development in ECE language pedagogy when beliefs are made explicit and are shared by the staff in the professional communities.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectlæreroppfatningeren_US
dc.subjectutviklingsarbeiden_US
dc.subjectendringsarbeiden_US
dc.subjectbarnehageen_US
dc.subjectspråkdidaktiske praksiseren_US
dc.subjectspråklig mangfolden_US
dc.titleLæreroppfatninger om endring. En studie av barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeiden_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber43-64en_US
dc.source.volume36en_US
dc.source.journalNOA - Norsk som andrespråken_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin1870005
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal