Show simple item record

dc.contributor.authorWestlie, Knut
dc.contributor.authorMoen, Kjersti Mordal
dc.date.accessioned2021-03-08T08:52:02Z
dc.date.available2021-03-08T08:52:02Z
dc.date.created2020-05-12T08:24:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2732046
dc.description.abstractForskning har vist at kroppsøvingsfaget favoriserer enkelte elevgrupper og marginaliserer andre (se f. eks. Dowling, 2016; Fitzpatrick, 2013; Gerdin et al., 2019; Öhman, Almqvist & Meckbach, 2014). Denne artikkelen baserer seg på data fra et internasjonalt forskningssamarbeid mellom forskere fra New Zealand, Sverige og Norge; EDUHEALTH. Prosjektet har som mål, gjennom et «bottom-up» perspektiv, å studere de presumptivt gode eksemplene på kroppsøvingslærere som jobber sosialt inkluderende i faget. Dette er lærere som anerkjenner sosiale bakgrunnsvariabler og sosial ulikhet, og som tar høyde for dette i sin undervisning for å skape inkludering snarere enn utenforskap. Denne artikkelen bygger på observasjon (Critical Incident Technique) og intervju (Stimulated-Recall Interview) med én kroppsøvingslærer i New Zealand. Vi har benyttet Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell som analytisk rammeverk. Våre analyser viser at lærerens inkluderende handlingsvalg i undervisningen springer ut fra faglige refleksjoner basert på kunnskap om elevene i skjæringspunktet mellom individ og samfunn. Våre funn viser med andre ord at inkluderende undervisning er både en praksis og en prosess som krever refleksjon på mikro-, meso-, ekso- og makronivå.
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 Internasjonal.*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleKroppsøvingslæreren som en inkluderende pedagog i skjæringspunktet mellom individ og samfunnen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Educationen_US
dc.identifier.doi10.23865/jased.v4.1530
dc.identifier.cristin1810431
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 Internasjonal.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 Internasjonal.