Show simple item record

dc.contributor.authorGustavsen, Ann Margareth
dc.contributor.authorGran, Lillian
dc.date.accessioned2021-03-18T08:25:04Z
dc.date.available2021-03-18T08:25:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8380-254-2
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734052
dc.descriptionOppdragsgiver: Regionen Sør-Tromsen_US
dc.description.abstractRegionen Sør-Troms med kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund, har valgt Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved Høgskolen i Innlandet, som samarbeidspartner i den nasjonale modellen for desentralisert kompetanseutvikling. I denne rapporten presenteres resultater fra den første spørreundersøkelsen som ble gjennomført i «Kompetanseutvikling Sør-Troms», høsten 2019. Hovedmålet i kompetanseutviklingen er økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle barn og unge, med tilhørende tre effektmål som omhandler blant annet elevenes læringsmiljø og lærerens pedagogiske praksis. Spørreundersøkelsen til SePU vil gi den enkelte skole viktig informasjon om hvordan situasjonen er sett i lys av de spesifikke regionale målene som er utviklet for «Kompetanseutvikling Sør-Troms», i tillegg til at man får informasjon om hvordan situasjonen er i regionen samlet sett. I denne rapporten presenteres alle resultater samlet for hele regionen, på kommunenivå og på skolenivå, før vi sammenlikner ulike elevgrupper som kjønn, elever som mottar spesialundervisning og ikke, elever som følger grunnleggende norskopplæring og ikke, elever med ulike vansker og elever på ulikt faglig nivå. Resultatene presenteres gjennom tre underkapitler: «Elevenes sosiale og faglige læring», «Undervisning og inkluderende læringsmiljø» og «Profesjonsfellesskap og læringsmiljø». Disse tre kapitlene knyttes tett opp til utvalgte kapitler i Overordnet del. Resultatene viser samlet sett at de fleste elevene i regionen ser ut til å trives på skolen og at det er gode relasjoner både mellom lærere og elever, og mellom elevene. Gjennomsnittstallene for skolefaglige prestasjoner og sosiale ferdigheter i regionen betraktes også som forholdsvis gode. Men rapporten finner til dels store variasjoner mellom skoler på mange områder og mellom elevgrupper.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;05/2021
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSør-Tromsen_US
dc.subjectkompetanseutviklingen_US
dc.subjectlæringsmiljøen_US
dc.subjecteleveren_US
dc.subjectsosialt læringsutbytteen_US
dc.subjectfaglig læringsutbytteen_US
dc.subjectKompetanseutvikling Sør-Tromsen_US
dc.titleKompetanseutvikling Sør-Troms: resultater etter første måletidspunkt, T1en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterne/Høgskolen i Innlandet, 2021en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber112en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal