Show simple item record

dc.contributor.authorKulbrandstad, Lise Iversen
dc.contributor.authorLjung Egeland, Birgitta
dc.contributor.authorNordanger, Marte
dc.contributor.authorOlin-Scheller, Christina
dc.date.accessioned2021-04-14T11:19:41Z
dc.date.available2021-04-14T11:19:41Z
dc.date.created2021-01-12T16:45:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNOA - Norsk som andrespråk. 2020, 36 (2), 5-20.en_US
dc.identifier.issn0801-3284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737723
dc.descriptionFra og med 2017 er artiklene som publiseres i NOA lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.en_US
dc.description.abstractSpørsmålet om hva som påvirker læreres profesjonelle praksiser, har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene. En forskningsretning som har økt i omfang, er studier av hvordan læreres oppfatninger av ulike sider ved undervisning og læring påvirker praksis i barnehager og klasserom. Andrespråkslæreres oppfatninger er et relativt nytt temaområde i den nordiske andrespråksforskningen, men har lengre tradisjoner i den internasjonale forskningen, da kjent som forskning på «teacher beliefs», «teacher thinking» eller «teacher cognition». Sammenhengen mellom oppfatninger og praksis er ett tema i denne forskningen, men også andre emner har blitt studert, som for eksempel oppfatninger av flerspråklighet. I denne artikkelen gir vi innledningsvis et blikk inn i tidligere andrespråksforskning på feltet – med vekt på den norske delen av forskningen. Med utgangspunkt i noen sentrale engelskspråklige oversiktsartikler diskuterer vi teoretiske og metodologiske tilnærminger. Et vesentlig spørsmål er nettopp sammenhengen mellom oppfatninger og praksis og hvordan denne sammenhengen kan utforskes. Avslutningsvis understreker vi betydningen av metodemangfold og viktigheten av at ny forskning om læreroppfatninger tar utgangspunkt i tidligere innsikt og er seg bevisst teoretiske ståsted og metodologiske valg.en_US
dc.description.abstractAbstract: What influences teachers’ professional practices has received increasing attention the past decades. One expanding research topic has been how teachers’ beliefs about teaching and learning affect practice in schools and kindergartens. Second language teachers’ beliefs is a rather new topic in Nordic second language research, but rather well established internationally. In this article, we first introduce earlier research with a focus on research from Norway and the other Nordic countries. Then we use two reviews of research published in English to discuss theoretical and methodological approaches in the field. An important question is connections between beliefs and practices, and how these can be studied. The importance of methodological pluralism as well as the importance of building on earlier research and being aware of one’s own theoretical position and methodological choices are stressed.
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectlæreroppfatningeren_US
dc.subjectandrespråksundervisningen_US
dc.subjectandrespråkslæreren_US
dc.subjectflerspråkligheten_US
dc.subjectteoretisk og metodologisk utviklingen_US
dc.subjectdialogue
dc.subjectconversation
dc.subjectoral interaction
dc.subjectmother tongue
dc.subjectmultilingual support
dc.titleForskning på andrespråkslæreres oppfatningeren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber5-20en_US
dc.source.volume36en_US
dc.source.journalNOA - Norsk som andrespråken_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin1870091
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal