Show simple item record

dc.contributor.authorDanbolt, Anne Marit Vesteraas
dc.date.accessioned2021-04-19T07:38:02Z
dc.date.available2021-04-19T07:38:02Z
dc.date.created2021-01-18T12:20:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNOA - Norsk som andrespråk. 2020, 36 (2), 65-82.en_US
dc.identifier.issn0801-3284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738236
dc.descriptionFra og med 2017 er artiklene som publiseres i NOA lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.en_US
dc.description.abstractFormålet med studien er å undersøke læreres oppfatninger av muntlig samhandling med flerspråklige elever i naturfagundervisningen. Dataene består av intervjuer, gruppesamtaler, refleksjonsnotater og spørreskjema fra fem norske naturfaglærere, og er hentet fra Nordforsk-prosjektet Inclusive Science Teaching in Multilingual Classrooms. Analysene viser at lærerne i denne studien oppfatter den muntlige dialogen med elevene som et av sine viktigste verktøy. De oppfatter morsmålet som støtte for elevenes læring, men de tar selv i liten grad flerspråklige ressurser i bruk. Det at samtalen står så sentralt for lærerne, kan være en av grunnene til at de oppfatter det som utfordrende når de ikke er i stand til å kommunisere på det språket elevene kan best. Dette påvirker også deres følelse av mestring og kontroll. Derfor verdsettes tospråklige lærere eller assistenter, fordi de er en bru i muntlig samhandling med elevene. Lærerne har imidlertid begrenset mulighet til å samarbeide med flerspråklig personale, og slike muligheter bør styrkes for å utvikle en flerspråklig didaktikk i naturfag.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study is to investigate teachers’ perceptions of oral interaction with multilingual students in science teaching. The data consists of interviews, group discussions, reflection notes and questionnaires from five Norwegian science teachers, and is taken from the Nordforsk project Inclusive Science Teaching in Multilingual Classrooms. The analyses show that the teachers in this study perceive the oral dialogue with the students as one of their most important tools. They perceive the mother tongue as support for the pupils’ learning, but they themselves make little use of multilingual resources. The fact that the conversation is so central to the teachers may be one of the reasons why they perceive it as challenging when they are not able to communicate in the language the students know best. This also affects their sense of mastery and control. Therefore, bilingual teachers or assistants are valued because they are a bridge in oral interaction with students. However, teachers have limited opportunities to collaborate with multilingual staff, and such opportunities should be strengthened to develop multilingual teaching practices in science.
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectdialogen_US
dc.subjectsamtaleen_US
dc.subjectmuntlig interaksjonen_US
dc.subjectmorsmålen_US
dc.subjectflerspråklig støtteen_US
dc.subjectdialogue
dc.subjectconversation
dc.subjectoral interaction
dc.subjectmother tongue
dc.subjectmultilingual support
dc.title"Den dialogen du har, det er den som er opplæring." Læreres oppfatninger av muntlig samhandling med flerspråklige elever i naturfagundervisning.en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber65-82en_US
dc.source.volume36en_US
dc.source.journalNOA - Norsk som andrespråken_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin1873135
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal