Show simple item record

dc.contributor.authorBlumenthal, Veronica
dc.contributor.authorLauritzen, Tonje
dc.date.accessioned2021-05-07T11:12:10Z
dc.date.available2021-05-07T11:12:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8380-255-9
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2754142
dc.descriptionOppdragsgiver: Vestre Toten kommuneen_US
dc.description.abstractVestre Toten er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering som koordineres av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge, samt deres familier. Et viktig mål med prosjektet er å øke det lokale handlingsrommet. Kommunene sitter selv i førersetet i eget utviklingsarbeid og får et større handlingsrom til å tenke mer helhetlig innen tiltaksutvikling, slik at utsatte barn og unge får enda bedre tjenester. Handlingsrommet er tenkt å skulle løse opp barrierer mellom sektorene og muliggjøre kunnskapsbasert og innovativt arbeid i kommunene. Dette prøves ut gjennom programfinansiering som innebærer en samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år, samt deres familier. Gjennom piloten er det et ønske om å få mer kunnskap om effekten av en mer fleksibel finansieringsmodell sammenlignet med dagens mange ulike sektor- og fagspesifikke tilskuddsordninger (https://0-24-samarbeidet.no/prosjekt/pilot-for-programfinansiering/). Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er et av FoU-miljøene tilknyttet Pilot for programfinansiering i Innlandet, der Statsforvalteren i Innlandet er prosjekteier. Østlandsforskning bistår med utviklings- og evalueringsstøtte overfor kommunene i utvikling av tiltak. Utover arbeidet i Pilot for programfinansiering og tiltaksutviklingen der, har Vestre Toten et ønske om å evaluere det allerede etablerte Drøftingsteamet som del av deres tverrfaglige arbeid i kommunen. Denne evalueringen er gjennomført av Østlandsforskning som en ekstern evaluering. Resultatene fra evalueringen presenteres i dette notatet og har til hensikt å danne et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å videreutvikle Drøftingsteamet som del av det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet rettet mot barn og unge i kommunen. I notatet gjøres det rede for teori og metode, samt resultater knyttet til Drøftingsteamets mandat og organisering, kjennskap til teamet og brukernes erfaringer. Avslutningsvis presenteres en oppsummerende diskusjon med forslag til forbedringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;06/2021
dc.subjectevalueringen_US
dc.subjectDrøftingsteamen_US
dc.subjectVestre Totenen_US
dc.subjectskoleen_US
dc.subjectbarnehageen_US
dc.subjectforeldre og barnen_US
dc.subjecttverrfagligen_US
dc.titleEvaluering av Drøftingsteamen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber25en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record