Show simple item record

dc.contributor.authorBlumenthal, Veronica
dc.contributor.authorLauritzen, Tonje
dc.date.accessioned2021-05-07T11:18:57Z
dc.date.available2021-05-07T11:18:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8380-256-6
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2754148
dc.descriptionOppdragsgiver: Nordre Land kommuneen_US
dc.description.abstractNordre Land er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge og deres familier. Et viktig mål er å øke det lokale handlingsrommet ved at kommunene sitter i førersetet i eget utviklingsarbeid. Det gir et større handlingsrom til å tenke mer helhetlig og samordnet innen tiltaksutvikling, slik at utsatte barn og unge får enda bedre tjenester. Handlingsrommet løser opp barrierene mellom sektorene og muliggjør kunnskapsbasert og innovativt arbeid i kommunene. Dette prøves ut gjennom programfinansiering som innebærer en samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier. Gjennom piloten er det et er et ønske å få mer kunnskap om effekten av en mer fleksibel finansieringsmodell, fremfor dagens mange ulike sektor- og fagspesifikke tilskuddsordninger (https://0-24- samarbeidet.no/prosjekt/pilot-for-programfinansiering/). Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er et av FoU-miljøene tilknyttet Pilot for programfinansiering i Innlandet, hvor Statsforvalteren i Innlandet er prosjekteier. Østlandsforskning bistår med utviklingsstøtte overfor kommunene i utvikling av tiltak samt evalueringsstøtte. Nordre Land har på bakgrunn av deltakelsen i Pilot for programfinansiering, spurt Østlandsforskning om å gjennomføre en ekstern evaluering av deres Kompetanseteam. Denne evalueringen presenteres i dette notatet og har til hensikt å danne et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å videreutvikle Kompetanseteamet som er en del av det tverrfaglige samarbeidet i Nordre Land. I notatet gjøre vi rede for teori og metode, samt resultater knyttet til Kompetanseteamets mandat og organisering, kjennskap til teamet og brukernes erfaringer. Avslutningsvis presenteres en oppsummerende diskusjon med forslag til forbedringspunkter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;07/2021
dc.subjectEvalueringen_US
dc.subjectkompetanseteamen_US
dc.subjectNordre Landen_US
dc.subjecttverrfagligen_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjectskoleen_US
dc.subjectbarnehageen_US
dc.titleEvaluering av Kompetanseteamen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber18en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record