Show simple item record

dc.contributor.authorBrinchmann Lundestad, Eirik
dc.date.accessioned2021-08-19T10:46:06Z
dc.date.available2021-08-19T10:46:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770260
dc.descriptionDybdemasteren_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven i offentlig ledelse og styring har jeg undersøkt hva ledere mener er sentrale faktorer for et godt arbeidsmiljø for mennesker med psykiske lidelser. Jeg har foretatt kvalitative telefonintervjuer med seks ledere i ulike bedrifter i offentlig sektor og noen arbeidsmarkedstiltak. Jeg har analysert disse intervjuene med en tematisk innholdsanalyse. Funnene ble delt inn i følgende kategorier: 1. Tilrettelegging og støtte 2. Egenerfaring og ressurser 3. Åpenhet og dialog. Funnene er drøftet opp mot ledelsesteori og tidligere forskning. Det mest oppsiktsvekkende funnet mitt er at egenerfaring med en psykisk lidelse kan være en ressurs. Mye av tidligere forskning er basert på studier av arbeidstakere med psykiske lidelser. Jeg har funnet lite forskning på dette området der det har blitt intervjuet ledere. Her er det viktig å gjøre mer forskning, og det trengs også å jobbe mer med dette i praksis for at flere mennesker med psykiske lidelser skal kunne bidra i arbeidslivet.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) In this master’s thesis concerning public management and governance, I have investigated what managers consider to be central in providing a good working environment for people suffering mental ill-health. I have conducted qualitative telephone interviews with six managers from concerns within the public sector and supported work environments. I have analysed these interviews using a thematic content analysis. The findings fall into the following categories: 1. Facilitation and support 2. Personal experience and resources 3. Openness and dialogue These findings are discussed in the context of management theory and earlier research. The most striking of my findings is that personal experience of mental illness can be a resource. Much previous research has been based on consideration of the employee with mental health issues. I have found little research in the field in which managers have been interviewed. It is important that more research be conducted in this area, and more practical work done in order that more people with mental illhealth are able to contribute in the workplace.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectQualitative Methoden_US
dc.subjectjobbmestringen_US
dc.subjectarbeidsmiljøen_US
dc.subjectarbeidstakereen_US
dc.subjectEmployeesen_US
dc.subjectWork Environmentsen_US
dc.subjectMental Illnessen_US
dc.subjectpsykisk lidelseen_US
dc.subjectJob Performanceen_US
dc.title«Selv om du har en psykisk lidelse, kan du gjøre en formidabel jobb» Hva mener ledere er sentrale faktorer for et godt arbeidsmiljø for mennesker med psykiske lidelser?en_US
dc.title.alternativeWhat do managers consider to be central in providing a good working environment for people suffering mental ill-health?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber81en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record