Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFoss, Jette Elsborg
dc.contributor.authorSteinseth, Else Berit
dc.contributor.authorSteffenak, Anne Kjersti Myhrene
dc.contributor.authorHov, Reidun
dc.date.accessioned2021-09-13T13:13:48Z
dc.date.available2021-09-13T13:13:48Z
dc.date.created2021-04-08T08:26:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationUNIPED. 2021, 44 (1-2021), 31-42.
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775451
dc.description.abstractBakgrunn: Praksisveilederrollen i sykepleierutdanningen beskrives med stort arbeidspress og manglende tid til veiledning. Praksisveilederne beskriver at de er dårlig forberedt for veilederrollen og har lite kjennskap til målene og innholdet i studentenes undervisningsplaner. De savner et tettere samarbeid med lærere fra utdanningene. Det er gjennomført få studier om praksisveilederrollen for tannpleiere. Studiens hensikt: å beskrive opplevelsen av praksisveilederrollen i sykepleier – og tannpleierutdanningen før og etter gjennomført praksisveilederutdanning. Metode: Dataene er samlet inn ved oppstart, ved endt praksisveilederutdanning og et år etter. Deltakerne er sykepleiere og tannpleiere fra tre klasser på utdanningen i perioden 2011 til 2015. Det er brukt et modifisert spørreskjema fra tidligere studier. Dataene er analysert med innholdsanalyse. Resultatene: viser at praksisveilederne opplever en styrket kompetanse som kan beskrives med tre kategorier og seks underkategorier: 1) veiledningskompetanse, med underkategoriene læring og veiledningsmetoder, 2) motivasjon til å være veileder, med underkategorien praksisveilederens egen profesjonelle utvikling og 3) veiledningsrammer, med underkategoriene tid, samarbeid og studenter. Konklusjon: Studien viser at videreutdanning i praksisveiledning bidrar til at praksisveiledere opplever økt trygghet, tydelighet og kompetanse i veilederrollen. Dette kan bidra til økt kvalitet i utdanningen av sykepleiere og tannpleiere, og dermed økt kvalitet i yrkesutøvelsen.
dc.language.isomis
dc.titlePraksisveilederutdanning for sykepleiere og tannpleiere – hvordan oppleves veilederrollen før og etter gjennomført utdanning?
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber31-42
dc.source.volume44
dc.source.journalUNIPED
dc.source.issue1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-01-04
dc.identifier.cristin1902873
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel