Show simple item record

dc.contributor.authorSandberg, Kristian Lødemel
dc.date.accessioned2021-09-16T13:59:08Z
dc.date.available2021-09-16T13:59:08Z
dc.date.created2021-09-09T14:47:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationEdda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2021, 108 (3), 204-216.en_US
dc.identifier.issn0013-0818
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778679
dc.descriptionCopyright © 2021 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en_US
dc.description.abstractArtikkelen tek føre seg Demian Vitanzas Dette livet eller det neste (2017) for å diskutere kva det vil seia å fortelja og gjenfortelja eit liv. Romanen utforskar eit etisk og litterært grenseland, der forhandlinga mellom Tariq (som fortel livet sitt) og forfattaren (som gjenfortel det) gjer det mogleg å realisere og problematisere livshistoria til ein norsk framandkrigar. Med utgangspunkt i diskusjonar om fiksjonell referensialitet og etikk i romanar som baserer seg på eit faktisk liv, blir det argumentert for at romanen forhandlar fram både ein røyndomskontrakt og ein fiksjonskontrakt, noko som gjer at den narrative konstruksjonen kan overta for livet som er levd. Vidare argumenterer artikkelen for at den eksplisitte forhandlinga i romanen, som gir kjelda medråderett over si eiga livshistorie, skaper eit korrektiv til etikken i røyndomslitteraturen.en_US
dc.description.abstractAbstract: This article explores Demian Vitanza’s Dette livet eller det neste (2017; This Life or the Next) and discusses what it means to tell and retell a life. The novel enters an ethical and literary borderland in which the negotiation between Tariq (who is telling his life story) and the author (who re-tells Tariq’s life) functions as the central element to convey and problematize the life story of a Norwegian foreign fighter. The point of departure is discussions on fictional referentiality and ethics in fiction based on actual lives, and the article argues that the novel closes both a reality contract and a fictional contract, making it possible for the narrative construction to substitute the lived life. Furthermore, the explicit negotiation in the novel, where the author gives the source the possibility to be heard in questions pertaining to his life story, functions as a corrective to the ethics in other novels read as life writing.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectDemian Vitanzaen_US
dc.subjectreferensialiteten_US
dc.subjectlivsnarrativen_US
dc.subjectnorske framandkrigararen_US
dc.subjectreferentialityen_US
dc.subjectlife narrativeen_US
dc.subjectNorwegian foreign fightersen_US
dc.titleÅ vera to om å fortelja eit liv. Ein analyse av forhandlinga om ei livshistorie i Demian Vitanzas Dette livet eller det nesteen_US
dc.title.alternativeIt takes two to tell a life. An analysis of the negotiation of a life story in Demian Vitanza’s Dette livet eller det neste (This Life or the Next)en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040en_US
dc.source.pagenumber204-216en_US
dc.source.volume108en_US
dc.source.journalEdda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskningen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2021-03-05
dc.identifier.cristin1932889
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal