• Hjemmedød – sett i lys av kreftpasientens behov 

      Perminow, Marte Lie; Rise, Tove Elisabeth; Rosenlund, Anne (Student paper, others, 2016-09-19)
      Bakgrunn: Forskning viser at de fleste ønsker å dø hjemme. Til tross for dette dør kun 14% hjemme i Norge i dag. Etter samhandlingsreformen har kommunen fått mer ansvar, og flere alvorlig syke pasienter tilbringer mer tid ...