• «Se meg!» 

      Hagen-Martinsen, Kirsti; Plassen, Stine; Sandbæk, Hanne Skaug (Student paper, others, 2016)
      Bakgrunn: I Norge mister rundt 700 barn årlig mor eller far i kreft (2012). Vår erfaring fra praksisfeltet, er at det er mye usikkerhet blant personalet da vi får kreftsyk forelder med barn til avdelingen. Hvordan tilnærme ...