Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMorken, Solveig Rørstad
dc.date.accessioned2015-04-08T13:29:10Z
dc.date.available2015-04-08T13:29:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281024
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Problemstillingen er: På hvilken måte kan PALS-metoden styrke lærerens selvtillit som klasseleder? Og forskningsspørsmålet er: På hvilken måte kan bruk av PALS-metoden bidra til økt fokus på relasjonsbygging mellom lærere og elever i skolen? Oppgaven er bygget på enkeltintervjuer av fem informanter, hvorav en rektor og fire lærere ved én skole. Skolen er i sitt tredje år med implementering av PALS-metoden. Bakgrunn for valg av tema i oppgaven er at flere barn og unge strever med sosiale ferdigheter. Dette kommer til syne i klasserommene ved økt utvikling av atferdsproblemer og et dårligere læringsmiljø. Læreren og dens kompetanse innen klasseledelse trekkes frem som et av de viktigste midlene mot utvikling av atferdsproblemer og for bygging av et godt læringsmiljø. Å ha en god relasjon til alle elevene er i denne sammenheng svært viktig. PALS setter lys på både klasseledelse og relasjonsbygging, og presenterer tiltak for å gjøre læreren til den gode lederen i klasserommet. Funnene i min undersøkelse viser at informantene fra før var sikre på at deres lederevner og relasjonsbyggende egenskaper var gode. Det de derimot trekker frem er at det har vært nyttig å få denne bevisstheten om at det de gjør er vist virkningsfullt gjennom forskning.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a master's thesis in customized training at Høgskolen i Hedmark. The problem to be addressed is: In what way can the PALS method strengthen the teacher's confidence as a class leader? And the research question is: In what way can the use of the PALS method contribute to the increased focus on relational building between teachers and students in school? The task is built on individual interviews of five informants, of whom one is a school principal and the other four are teachers. All informants work at the same school. The school is in its third year of implementation of the PALS method. The basis for my choice of theme in this paper is that an increasing number of children and adolescents are struggling when it comes to social skills. This appears in the classrooms as increased development of behavioral problems and a poorer learning environment. The teacher and his expertise in class management is highlighted as one of the most important means to avoid the development of behavioral problems and to help creating a good learning environment. To build good relations with all the pupils, are in this context very important. PALS puts an important light on both the class management and the relational building, and it presents a series of measures to help making the teacher the great leader of the classroom. The findings of my survey show that the informants already were confident that their leadership skills and their quality in relational-building were good. On the other hand, what they did point out as helpful, was to get the awareness that what they do is shown effective through scientific research.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectPALSnb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectlærerenb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjectlærerrollennb_NO
dc.subjectlærer- elev- relasjonernb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.title"Alle gode ting fungerer" Relasjonsbygging og klasseledelse i en PALS-skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel