Show simple item record

dc.contributor.authorGjestvang, Bodil
dc.date.accessioned2021-10-25T10:54:52Z
dc.date.available2021-10-25T10:54:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8380-298-6
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825304
dc.description© Forfatteren/Høgskolen i Innlandet, 2021en_US
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver det faglige og pedagogiske arbeidet i videreutvikling av en samlingsbasert til en nett- og samlingsbasert videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse ved Høgskolen i Innlandet. Det ble besluttet å igangsette et prosjektarbeid for å se nærmere på å utarbeide en ny studiemodell. Bakgrunn for prosjektet var at det i årene 2014 -2016 var få studenter som søkte seg til – og ble uteksaminert ved videreutdanningen, dette til tross for erfaringene fra sykehjem, hjemmetjenesten og andre deler av kommunehelsetjenesten om at det var stor mangel på spesialisert kunnskap innen eldreomsorg. Rapporten beskriver kunnskap om og erfaringer med hvordan samarbeidet om endringer til en nett- og samlingsbaserte utdanning har foregått fram til og med første studieår, og ble avsluttet sommeren 2018. Videreutdanningen gjennomføres med en kombinasjon av nettmøter og faste samlinger. Den ‘didaktiske relasjonsmodell i nettbasert undervisning’ utgjør det pedagogiske grunnlaget i utviklingen og gjennomføringen av utdanningen (Utdanning Norge, F. 2017). Det beskrives og reflekteres over det særegne ved den voksne nettstudenten som bor ruralt, er i jobb og har omsorgs-forpliktelser. Hvordan tilrettelegge for gode læringsprosesser og læringsaktiviteter for denne målgruppen?en_US
dc.description.abstractABSTRACT: This report describes the academic and the pedagogical work to further develop a blended learning programme at Master level of elder care with an emphasis on mental health at Inland Norway University of Applied Sciences. The reason for the project was that despite the great shortage of specialized elder care knowledge reported by nursing homes and other sections of the municipal health services, very few students applied to and graduated from the traditional study programme in the 2014-2016 period. The report describes how collaboration on changes to a blended learning programme took place up to and including the first year of study in summer 2018. The blended learning programme comprises a combination of online meetings and regular sessions. The “didactic relational model in online teaching”, constitutes the pedagogical basis of the development and implementation of the education. In blended learning, the special characteristics of the adult student who lives in the countryside, is in full-time employment and has care obligations are described and reflected on in order to facilitate good learning processes and activities for this target group. How can good learning processes and activities be facilitated for this target group?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;19/2021
dc.subjectInnovasjonen_US
dc.subjectutviklingsarbeid av videreutdannings-studieen_US
dc.subjectNett- og samlingsbasert utdanningen_US
dc.subjectinnovationen_US
dc.subjectdevelopment work of further education studyen_US
dc.subjectOnline and seminar-based educationen_US
dc.titleUtviklingsprosjekt: Nett-og samlingsbasert videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse. Rapporten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber33en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record