Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøndal, Knut
dc.contributor.authorBorgen, Jorunn Spord
dc.contributor.authorMoen, Kjersti Mordal
dc.contributor.authorHallås, Bjørg Oddrun
dc.contributor.authorGjølme, Egil Galaaen
dc.date.accessioned2021-10-29T13:16:09Z
dc.date.available2021-10-29T13:16:09Z
dc.date.created2021-09-14T09:47:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationJournal for Research in Arts and Sports Education. 2021, 5 (3), 1-33.en_US
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826593
dc.description.abstractArtikkelen rapporterer fra en oversiktsstudie av empirisk forskning på skolefaget kroppsøving i perioden 2010–2019. Hovedmålet er å kartlegge hvilke tema forskningen har belyst, samt om – og eventuelt hvordan – forskningstemaene er innrettet mot anvendelse i kroppsøving i grunnopplæringen. Analyse av 116 publikasjoner avdekket fire grupper av forskningstema: læring i faget, undervisning i faget, forskning om faget og andre forskningstema med relevans for kroppsøving. Studiene innenfor de tre første gruppene undersøker tema med innretning mot anvendelse i kroppsøving. Forskning på læring i faget har undersøkt læringsprosesser, motivasjonsforhold og fysisk utvikling, og teoretiske perspektiv innen psykologi og fysiologi dominerer. Forskning på undervisning i faget og om faget er tydelig innrettet mot anvendelse i praksisfeltet, og er oftest studert fra utdanningsvitenskapelige perspektiv. Studier innen andre forskningstema med relevans for kroppsøving undersøker andre samfunnsfenomen enn kroppsøvingsfaglige, og har svak innretning mot skolefaglig anvendelse. Oversiktsstudien viser at forskningen oftest er gjennomført med klare skiller mellom forskere og aktører i praksisfeltet. En overvekt av studiene har hentet data fra de øverste trinnene i grunnopplæringen, mens barnetrinnet i mindre grad er studert. Basert på resultatene anbefaler vi å stimulere til praksisorientert forskning i samspill med praksisfeltet, samt økt bevissthet om å inkludere forskningstema ut fra kunnskapsbehov på barnetrinnet.
dc.language.isomisen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleForskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber1-33en_US
dc.source.volume5en_US
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Educationen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doi10.23865/jased.v5.3100
dc.identifier.cristin1934000
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal