Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerg, Marit
dc.date.accessioned2021-11-03T08:36:26Z
dc.date.available2021-11-03T08:36:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8380-292-4
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2827445
dc.descriptionOppdragsgiver: Høgskolen i Hedmarken_US
dc.description.abstractHovedveiledermodellen for veiledning av sykepleiestudenter er innført på praksisstedene ved sykehuset Innlandet, Hamar. Vi så behov for læringskort for refleksjon for å lette veilederfunksjonen til de daglige veilederene. For å utarbeide kortene satte vi i gang med å finne fagstoff som kunne brukes til innholdet i kortene. Sykepleiestudentene som var i praksis på to av avdelingene ble involvert i prosjektet og var med å velge tema for de ulike kortene. De var med å fant fagstoff også. Vi gjennomførte to intervju med studenter og ansatte ved sykehuset og vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant studentene. Resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsen ble at studentene likte læringskortene godt men at de ansatte ikke helt så nytten av. Bakgrunn: Det er nødvendig å utvikle sykepleierstudentens evne til å reflektere i praksis for å sikre at de som framtidige sykepleiere kan ta selvstendige beslutninger basert på kunnskap sammen med tidligere erfaringer. Det er pr. dato mangler på verktøy for refleksjon i praksis. Av denne grunn ble et slikt verktøy utviklet i samarbeid mellom universitet/ høgskole og et sykehus i Norge. Mål: Målet med prosjektet var å finne ut hva som er gode læresituasjoner og hvordan skal vi gjennomføre dem. Målet med studien var å finne ut om læringskortene som ble utviklet oppfylte sin hensikt. Design: Det ble gjennomført en kvantitativ undersøkelse med et evalueringsdesign og i tillegg en kvalitativ undersøkelse i form av to gruppeintervjuer for å innhente ytterligere informasjon. Resultater: Det var tilfredsstillende svarprosent både på den kvantitative og kvalitative undersøkelsen. De fleste sykepleiestudentene brukte verktøy for refleksjon og syntes det var nyttig. Resultatet av gruppediskusjoner var at daglige veiledere manglet opplæring i bruk av verktøyet. Konklusjon: Hvis dette verktøyet skal benyttes som en hjelp til sykepleiestudentene for å kunne reflektere i praksis sammen med de daglige veilederene, må verktøyet videreutvikles og forbedres. Det er nødvendig å gi opplæring til de som skal bruke verktøyet.en_US
dc.description.abstractAbstract. Background: To ensure independent decision‐making as future nurses based on their knowledge combined with previous experiences, it is necessary to develop nursing students’ ability to reflect in a practical setting. There are no tools related to practical reflection in nursing practice up to now. Therefore,such a tool has been developed in cooperation between a university/college and a hospital in Norway. Aim: The aim of the project was to find out what good learning situations are and how we should implement them. The aim of the study was to find out whether the learning cards that were developed fulfilled their purpose.Design: It was conducted a quantitative survey with an evaluation design, and a qualitative design to collect additional information. Results: There was a satisfying response rate of both the quantitative and the qualitative survey. Most nurse students used the tool for reflection and found it useful. The outcome of the group discussions was that the daily supervisors lacked training in using the tool. Conclusion: If this tool is to be used as a support for nursing students to reflect in practice, the tool has to be developed and improved. It is necessary to provide training for those who will use the tool.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;15/2021
dc.subjectlæresituasjoneren_US
dc.subjectrefleksjoneren_US
dc.subjectkliniske studieren_US
dc.subjectsykepleiestudenteren_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectdaglige veiledereen_US
dc.subjectlearning situationsen_US
dc.subjectreflectionsen_US
dc.subjectclinical studiesen_US
dc.subjectnursing studentsen_US
dc.subjectlearningen_US
dc.subjectdaily supervisorsen_US
dc.titleLærings og refleksjonskort Prosjekt 2008-2009. Gjennomført av Sykehuset Innlandet, Medisin H-1 og H-2 og Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet), avdeling for helse og idrett, institutt for sykepleie.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Innlandet, 2021en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.pagenumber46en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel