Show simple item record

dc.contributor.authorGolden, Anne
dc.contributor.authorSteien, Guri Bordal
dc.contributor.authorTonne, Ingebjørg
dc.date.accessioned2021-11-03T08:50:42Z
dc.date.available2021-11-03T08:50:42Z
dc.date.created2021-08-26T09:19:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationNOA - Norsk som andrespråk. 2021, 37 (1-2), 133-155.en_US
dc.identifier.issn0801-3284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2827461
dc.descriptionFra og med 2017 er artiklene som publiseres i NOA lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.en_US
dc.description.abstractAndrespråksforskning er et komplekst forskningsområde, siden mange faktorer spiller inn i prosessen med å lære et nytt språk. Noen av faktorene kan ikke uten videre måles. Særlig vanskelig er det å måle subjektive faktorer, som innlærernes egne reaksjoner, holdninger og følelser. En måte å få innsikt i slike subjektive aspekter ved andrespråkslæring på, er å studere narrativer. Narrativer er personlige fortellinger, gjerne med et tidsaspekt eller en vending, der fortelleren deler erfaringer, opplevelser, vurderinger og følelser. I og med at individer er ulike og opplever språkopplæring ulikt, kan man ikke generalisere ut fra enkeltindividets opplevelser slik de formidles gjennom narrativer, men snarere erkjenne at disse gir innsikt i det mangfoldet av opplevelser som finnes. I denne artikkelen presenterer vi ulike aspekter ved bruk av narrativer som metode i andrespråksforskning i norsk kontekst. Vi diskuterer fenomener man kan studere gjennom bruk av narrativ metode (f.eks. identitet, aktørskap og investeringer), ulike definisjoner av narrativer (sjanger versus tankeredskap), valg angående innhenting og klargjøring av narrativer til bruk i forskning, samt måter å analysere narrativer på. Vi konkluderer ved å peke på forskningshull i andrespråksfeltet i Norge som vi mener kan fylles ved bruk av narrativ metode.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectnarrativ metodeen_US
dc.subjectandrespråksforskningen_US
dc.subjectemisk perspektiven_US
dc.subjectnorsk konteksten_US
dc.titleNarrativ metode i andrespråksforskningen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber133-155en_US
dc.source.volume37en_US
dc.source.journalNOA - Norsk som andrespråken_US
dc.source.issue1-2en_US
dc.identifier.cristin1928854
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 223265en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal