Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Thea Kristine
dc.date.accessioned2021-11-03T12:35:14Z
dc.date.available2021-11-03T12:35:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2827601
dc.description.abstractSom elev i skolen plasseres en i et utdanningssystem. Her blir elevenes prestasjon, atferd og evner utsatt for vurdering, lett synlig for andre. For de elever som mestrer skolens mangfoldige krav, styrkes muligheten for å skape positive opplevelser om seg selv. På motsatt side vil elever som ikke mestrer skolens krav, stå overfor mangeårig lærdom av seg selv preget av mislykkethet, frustrasjon og negative vurderinger. Gjennom dette kvalitative forskningsprosjektet er det undersøkt forhold i skolen, som kan bidra til å styrke elevers opplevelse av seg selv. Formålet med oppgaven er å rette fokus mot hvordan pedagogens kollektive og individuelle møte med sine elever, kan bidra i elevers utvikling av egen selvoppfatning. Dette kvalitative studiet er gjennomført i samarbeid med forskerens egne arbeidsplass, og er en barneskole på Østlandet. Innhenting av tre pedagogers beskrivelser og erfaringer gjennom et delvis strukturert intervju, dannet grunnlag for studiens resultater. Datamaterialet ble analysert ved anvendelse av tematisk analyse, som resulterte til tre overordnede temaer, med tilhørende undertemaer. Første overordnet tema tilpasset opplæring, presenteres med undertema organisatoriske forhold og differensiering . Andre overordnede tema relasjonelle faktorer belyses med følgende undertemaer elev-lærer relasjoner, skole-hjem samarbeid og kollegasamarbeid . Siste hovedtema tar for seg individuelle tiltak med tilhørende undertemaer alternative opplæringsarenaer og belønningssystemer. Studiens resultater belyser at tilpasset opplæring, relasjonelle faktorer og ulike individuelle tiltak, er sentrale for å styrke elevers selvoppfatning i skolen. Herav presenterer studien de virkningsfulle, men også kontinuerlige og komplekse prosesser, som medvirker for elevers selvoppfatning. På samme tid vedkjennes det at det ikke nødvendigvis er enkeltfaktorer i seg selv, men flere faktorer i samhandling, som kan bidra ved denne utviklingen. Dessuten skildres skolens og pedagogens ulik forståelse og vektleggelse av de presenterte resultater, av medvirkning for utviklingen av elevers selvoppfatning. Studiens funn kan dermed bidra til forståelse av hvordan barnet i utdanningssystemet opplever seg selv. Samtidig skapes innsikt av hvordan pedagoger i skolen, kan styrke deres opplevelse i en positiv retning, uavhengig av elevenes evner og bakgrunn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.titleSelvoppfatning, mestring og motivasjon i skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber92en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record