Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStav-Larsen, Tor Mikael
dc.date.accessioned2021-11-26T10:05:30Z
dc.date.available2021-11-26T10:05:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831643
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven utforsker flerbruksarrangement som metode i praktisk musikkundervisning og i hvilken grad flerbruksarrangement kan bidra til å bedre musikkundervisningen i grunnskolen. Den setter også søkelys på om flerbruksarrangement ivaretar målene i dagens læreplan i musikk. Denne studien ser nærmere på om flerbruksarrangement som metode kan gjennomføres i praktisk musikkundervisning på barnetrinnet, og hvorvidt metoden kan bidra til endring i musikkfaget. Formålet for denne masteroppgaven er å forsøke å få innsikt i disse spørsmålene og gjennom dette å utforske om metoden kan lede hen til en metodisk endring i musikkfaget. Empirien i studien har blitt samlet inn gjennom deltakende observasjon og kvalitative intervjuer. Det ble gjennomført ni aksjoner fordelt på tre elevgrupper. Totalt har 70-75 elever og 3 lærere deltatt. Funnene i oppgaven peker i retning av at flerbruksarrangement som metode fungerer godt i grunnskolen, blitt positivt mottatt av elever og lærere, og ivaretar mange av kompetansemålene i musikk i dagens læreplan K20. Den viser også viktigheten av å prioritere musikk som fag og at det er like viktig med undervisningskompetanse i fageten_US
dc.description.abstractEnglish: This master thesis explores the potential of flerbruksarrangement as a teaching method, and how flerbruksarrangement can contribute to improving music education in primary school. It also focuses on how flerbruksarrangement as a teaching method compares to the current music subject curriculum. This study focuses on how the flerbruksarrangement as a teaching method can be implemented in practical music studies on primary levels, and whether this method can contribute to changes in the current music curriculum. The main goal of this thesis is to gain insight into these questions and explore the extent to which this method can contribute to a methodical change in the music subject. The empirical data has been gathered through participatory observation and qualitative interviews. Nine studies on three student groups were conducted, and a total of 70-75 pupils and 3 teachers participated. My findings suggest that the flerbruksarrangement works well as a teaching method in primary school levels, is well received by the pupils as well as the teachers, and meets the competence aims required in the current music subject curriculum K20. It also shows the importance of prioritizing the music subject and that academic competence is equally important.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMIKSen_US
dc.titleAlle kan spille sammen. En studie av flerbruksarrangement som metode i grunnskolen.en_US
dc.title.alternativeEveryone can play. A study using flerbruksarrangement in elementary school.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.source.pagenumber135en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel