Show simple item record

dc.contributor.authorKandal, Marie
dc.date.accessioned2021-11-26T12:13:20Z
dc.date.available2021-11-26T12:13:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831668
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractHovedmålet med denne avhandlingen er å undersøke hvordan dybdelæring, slik det er definert i fagfornyelsen, forstås i tre lærebøker i norsk. Mitt utgangspunkt er opplevelsen av mange og uklare oppfatninger av hva dybdelæring egentlig er, basert på mange års erfaring som lærer i videregående skole. Når så fagfornyelsen er en realitet, og en sterk vekting av dybdelæring skal implementeres i læreplanene, er intensjonen å utforske både defineringen av dybdelæring og hvordan dette kan realiseres i praksis gjennom å analysere tre nye lærebøker i norsk. Teorigrunnlaget for analysen er i hovedsak basert på ulike tilnærminger til dybdelæring, der jeg primært har anvendt forskning knyttet til dybdelæringsbegrepet fra fagfornyelsen. I tillegg har jeg brukt teori om lærebokforskning. Dette har gitt meg grunnlag for utarbeidelse av fem vurderingskategorier jeg har anvendt som analyseverktøy. Min metodiske tilnærming er kvalitativ, men med noen kvantitative elementer. Jeg har forsøkt å etterstrebe en hensiktsmessig subjektivitet ved å velge tre lærebøker jeg ikke har erfaring med fra før, og dermed ha en så nøytral inngang som mulig til analysearbeidet. Mine hovedfunn kan kort oppsummeres ved at jeg har funnet belegg for å si at samtlige tre lærebøker muliggjør en realisering av dybdelæring, slik begrepet er definert i fagfornyelsen. Den generelle og brede forståelsen av begrepet gjør det nærmest uunngåelig å ikke gjøre det. Når det er sagt, er grad av realisering og forståelse ulik, og det er dette jeg har forsøkt å gå mer i dybden på.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMIKSen_US
dc.titleHvordan forstås fagfornyelsens dybdelæringsbegrep i tre nye lærebøker i norsk?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber104en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record