Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrogseth, Vegard
dc.date.accessioned2021-11-26T14:29:44Z
dc.date.available2021-11-26T14:29:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831736
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractNorsk: I denne masteroppgaven undersøkes det hvordan musikk benyttes i relasjonsbygging mellom lærer og elev i ungdomsskolen. Den tar både for seg musikkfaget og musikk generelt. Oppgaven er skrevet med en fenomenologisk og kvalitativ tilnærming, hovedsakelig basert på intervju gjort av tre lærere. Oppgavens problemstilling ble: Hvordan brukes musikk som verktøy innenfor relasjonsbygging? Ønsket har vært å undersøke hvordan disse lærerne benytter musikkfaget og musikk generelt som en del av prosessen med å bygge relasjoner til elevene. I dette har det også vært viktig å se på momenter som anerkjennelse og identitet og hvordan relasjonsbygging påvirkes av disse. Funnene i denne oppgaven peker mot at musikk fortsatt er et viktig ledd i relasjonsbyggings prosessen for lærere. Musikk benyttes i flere ledd, blant annet som verktøy for å gjøre læring relevant og som en måte å fremme mestring. Og selv om det har skjedd endringer i hvordan musikk konsumeres, så er det fortsatt mange likhetstrekk. Mixtapes har blant annet blitt byttet ut med spotify, men det er likefult en god måte å bli kjent med ungdommers musikksmak og dermed få et innblikk til deres livsverden.en_US
dc.description.abstractEnglish: In this master thesis the phenomenon of music and how it is utilized in the construction of relations between teachers and students in middle school. Both the subject music, but also music in general is being explored. The thesis is written with a basis in phenomenology and qualitative research, primarily based on interviews conducted with three teachers. The research question for the thesis is: How is music used as a tool in relationship building? The intention has been to explore how these teachers utilize music as a subject and in general as a part of the process with building relations to their students. It has also been important then to look at how recognition and identity affects the construction of good relationships between students and teachers. The findings in this thesis points to the continued importance and usage of music as part of constructing relationships to students. Music is being utilized in different ways, amongst them as a tool to make the curriculum appear relevant for the students, and to help the students feel mastery. And even though there has been changes in how music is being consumed, there are still similarities that can be traced back to how it was being interacted with previously. The mixtapes have been switched out with playlists on spotify, but these playlists still hold glimpses into the world of the student and is a vital tool to gain insight into who they are.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMIKSen_US
dc.subjectmusikken_US
dc.subjectanerkjennelseen_US
dc.subjectidentiteten_US
dc.subjectrelasjoneren_US
dc.titleMusikk som relasjonsbygging. En kvalitativ undersøkelse av hvordan musikk brukes i relasjonsbygging mellom lærer og elev.en_US
dc.title.alternativeMusic as relationship buildingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110en_US
dc.source.pagenumber97en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel