Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPaulsen, Mårten Kae
dc.contributor.authorHaug, Erik Hagaseth
dc.date.accessioned2021-12-07T13:21:35Z
dc.date.available2021-12-07T13:21:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8380-287-0
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833167
dc.description.abstractLedelsen i Seksjon for karrieretjenester, i Kompetanse Norge ønsket å skaffe et kunnskapsgrunnlag for å kvalitetssikre og videreutvikle Karriereveiledning.no. På denne bakgrunnen var formålet med evalueringen å bidra med kunnskap om hvordan Seksjon for karrieretjenester kan arbeide målrettet mot et kvalitetssystem som kjennetegnes av en sterk læringskultur. Målet med evalueringen var å få fram informasjon om karriereveilederens erfaringer av kvaliteter i organisasjonen som bekrefter eller avkrefter en kultur for læring. Evalueringen tok utgangspunkt i to forskningsspørsmål: 1) «Hvordan varierer medarbeidernes forestillinger av en kultur for læring i Seksjon for karrieretjenester?» og 2) «Hva fremmer eller hemmer utvikling av en kultur for læring i Seksjon for karrieretjenester?». Undersøkelsen bygger på forskernes oversettelse til norsk av «Dimensions of Learning Organizations Questionnaire» (DLOQ) (Marsick & Watkins, 2003) til «Dimensjoner i spørreundersøkelsen om lærende organisasjoner» (DSLO). Datagrunnlaget for analysen var en utgave av spørreskjemaet (DLOQ). Spørreskjemaet var kortet ned til 21 utsagn for å være relevant for respondentenes erfaringer. Respondentene ga hvert utsagn en skår på en Likert skala. 18 karriereveiledere var invitert til å svare. 13 svarte (svarprosent på 72). Spørreundersøkelsen ble analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk. Skårene på de sju dimensjonene i DSLO varierer mellom 4,364 og 5,722 på en skala fra 1-6. Dette er høye skår for graden av kvalitet på en lærende organisasjon. Samtidig gir variasjoner i det underliggende tallmaterialet grunnlag for å gjøre vurderinger av hva som kan fremme og hemme utviklingen av Seksjon for karrieretjenester som en lærende organisasjon. Vurderingene blir diskutert i aspektene styrker, svakheter, muligheter og trusler. Emneord: Dimensions of the learning organization questionnaire, kultur for læring, organisasjonslæring, kvalitetsutvikling, kvalitetssikring Oppdragsgiver: Kompetanse Norge, Avdeling for karriereveiledning, Seksjon for karrieretjenesteren_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;12/2021
dc.titleEvaluering av e-veiledningstjenesten som en lærende organisasjon i arbeidet med kvalitetsutviklingen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber41en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel